Brev til ungdommen fra Arnt Olav Brødsjø

Til deg som førstegangsvelger ved kommunevalg. Valget 10 september er viktig for utviklingen i Drangedal framover og dermed også for dine muligheter for utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Arnt Olav Brødsjø

Arnt Olav Brødsjø

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk der frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er det sentrale. Venstre vil ha mindre detaljert statlig styring enn de sosialistiske partiene, men ha en sterkere offentlig sektor enn høyrepartiene.

Venstre har tro på deg som ungdom og ønsker at 16-åringer skal kunne stemme ved kommunevalg.

Drangedal Venstre vil de neste 4 årene satse på skolene i kommunen, og muligheter for ungdom.
De viktigste punktene er:
Doble støtten til lag og foreninger.
Doble antall lærlingplasser i kommunen.
I Stortinget har Venstre foreslått å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Da vil det bli billigere å ta inn lærlinger.
Opprette en stipendordning til ungdom som vil studere bygdeutvikling, kulturbasert reiseliv og utnytting av natur- og viltressurser.
Sikre lokaler og tilby disse rimelig til "gündere" som ønsker å starte næringsvirksomhet. Dette vil kunne gi ungdom med ideer bedre muligheter til å starte egen virksomhet..
Ombygging og nybygg til en 1-10 skole i Prestestranda og utvidelse av Kroken skole.
Skolere lærerne i entreprenørskap som arbeidsmåte i skolen.
Ha en ordfører på heltid slik at han kan være mer rundt i bygda og være lettere tilgjengelig.
Innføre en "åpen spørretime" i kommunestyret der du kan ta opp saker som opptar deg.
Øke standarden på kommunale veier ved å opprette et veifond.
Sikre badeplasser og friområder rundt Toke

Er dette viktige saker for deg bør du stemme Venstre den 10 september.

I programmet til Drangedal Venstre finner du flere saker vi vil arbeide for.

Les mer om Drangedal Venstre finner på våre nettsider:
www.venstre.no/telemark/drangedal

Hilsen

Arnt Olav Brødsjø
Venstre´s ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**