Fredrik Carstens

Fredrik er Venstres tredjekandidat. Han har vært varamedlem til bystyret og byutviklingskomiteen siden 1999, og gruppeleder og leder av kontrollkomiteen 2006-07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fredrik Carstens

Kort om Fredrik:
Fredrik er 27 år, og har bodd i Trondheim det meste av livet. Han har en bachelorgrad i historie fra NTNU, og har også studert i bl.a. Costa Rica og India. Han har tidligere vært generalsekretær i Unge Venstre og nestleder i Sør-Trøndelag Venstre. Han jobber for tiden som engelsklærer.

Mine hjertesaker er:
Jeg er svært opptatt av å gjøre kollektivtrafikken bedre. For å møte klimautfordringene må vi bruke bilen mindre. Kommunen må gjøre det enkelt og billig å benytte buss og trikk. Jeg ønsker derfor å redusere billettprisene, øke antallet avganger og gjøre bussrutene like hele dagen — det skal være enkelt å huske når bussen går! Det er samtidig viktig å øke fremkommeligheten for bussene og trikken, samt å bygge flere gangveier og sykkelveier. Dersom vi ønsker oss en grønn by, må det være enkelt å velge miljøvennlig!

Jeg ønsker også å jobbe for de som i dag faller utenfor — de som trenger det mest. Jeg mener det er feil å smøre tynt utover, og vil heller gi mest til dem som trenger det mest. Jeg er også opptatt av å gi enkeltmennesket den verdigheten det fortjener, og ønsker derfor å sikre blant annet narkomane et verdig liv. Jeg er heller ikke fremmed for å prøve nye løsninger i velferdspolitikken. Trondheim styres i dag av et flertall som lider av ideologiske krampetrekninger. Uten å tørre å prøve nye løsninger, løser vi heller ingen problemer!

Mail: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**