Gratis tannlege til de som trenger det mest

Forebyggende behandling, fluor og en god skoletannlegetjeneste gjør at svært mange i dag går til tannlegen med null hull. De fleste har råd til å betale for en årlig sjekk hos tannlegen, men det fins grupper som ikke har det. Venstre mener at tannlegebehandling skal sidestilles med legebesøk, slik at en får refusjon med et egenandelsystem. En offentlig finansiering av tannlegebehandling vil være rettferdig for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I dag vet vi at forsøksprosjekt med å gi utsatte grupper blant eldre og uføre gratis tannlegebehandling har vært vellykka. I mange lavinntektsfamilier vet vi også at tannlegebesøk blir nedprioritert. Mange med lav inntekt dropper tannlegen med det resultat at problemene og kostnadene vokser. Venstre ønsker derfor at personer med ei inntekt under 2 G (ca 130.000) skal få gratis tannlegebehandling.

Det er stor enighet om at det ikke fins faglige grunner til at tannlegebehandling skal være atskilt fra annen medisinsk behandling. I lys av dette mener Venstre at en offentlig finansiert ordning knyttet til tannlegebehandling, vil sikre bedre tannhelse for hele befolkningen. Ei gradvis innfasing over tid vil være den beste metoden, både for å sikre tilgang på nok tannleger og for å få et fastprissystem på linje med fastlegeordningen.

Den sosiale ulikheten i folks tannhelse er stor. Helse- og omsorgsministeren la nylig fram ei stortingsmelding om framtidas tannhelsetjenester. Venstre er fornøyd med flere signaler i meldinga, slik som varslinga av økt offentlig satsing på utsette grupper, vanskeligstilte og personer med høye tannlegeutgifter. Det henger likevel et noe defensivt skjær over meldinga, særlig for de aller svakeste. Venstre vil ha på plass ei forpliktende økonomisk satsing på gratis tannlegebehandling for grupper med svak økonomi, deriblant minstepensjonister, rusmisbrukere, kronikere og langtidsmottakere av sosialhjelp. Venstre utfordrer derfor regjeringa til å sette av mer penger til tannhelse på framtidige budsjett. Det er nødvendig å få på plass ei bedre offentlig finansiering av tannlegebehandling. Tannlegeskrekken kan vi ikke gjøre så mye med – men regninga i etterkant kan reduseres.

Av Vera Lysklætt, stortingsrepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**