Hei, du som er førstegangsvelger

Her kan du lese brev fra leder i Telemark unge Venstre skrevet til deg som skal velge et politisk parti for første gang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Daniel Heggelid-Rugaas

Daniel Heggelid-Rugaas

Hei,
Du som førstegangsvelger er heldig. Du har i år muligheten til å påvirke utviklingen i din kommune, og ditt fylke gjennom stemmeseddelen. Det er ikke likegyldig hvem som skal ta de politiske beslutningene i Drangedal og Telemark de neste 4 årene.

Liberalismens idè om enkeltmenneskets ukrenkelige frihet er sentral i Unge Venstre, og vi ser at alle mennesker må ha like muligheter og like rettigheter.

Alle er forskjellige og har ulike ønsker for sitt liv. Derfor er like muligheter viktigere enn likhet.
Unge Venstre setter frihet foran likhet fordi ingen kan garantere noen et lykkelig liv — eller definere hva lykke er; Hvert enkelt menneske må selv sette sine mål, og bestemme hvordan livet skal leves.
Unge Venstre vil ha et åpent, inkluderende og frisinnet samfunn der det enkelte menneskets opplevelse av lykke er den endelige målestokken på politikkens og samfunnets suksess, og vi kan ikke godta at Staten bruker tvang for å bestemme hva borgerne skal oppfatte som riktige holdninger og korrekte levemåter.

Om du er liberal og radikal – eller bare er nysgjerrig – kan du delta på medlemsmøter, politiske aksjoner, skoleringer o.l., eller bidra på andre måter for å skape et miljøbevisst, liberalt og åpent Telemark med like muligheter for alle.

Telemark har Unge Venstre mange prosjekter, de fleste av dem på Notodden, hvor aktiviteten er størst. Vi har også noe aktivitet i Porsgrunn.
I Drangedal har Venstre stått sterkt i mange år med over 10 % oppslutning, og vi i Telemark Unge Venstre bidrar gjerne for å danne et Unge Venstre-lag i kommunen.
Se kalenderen vår for de neste aktivitetene, og ta gjerne kontakt med styret vårt hvis du har spørsmål. E-post kan sendes til [email protected], og du kan gå inn på våre hjemmesider www.uv.no/telemark for mer informasjon om oss og vår politikk.

Vi vil forandre Telemark – og samtidig ha det gøy!

Hvor mye kraft vi har å legge bak arbeidet vårt, er det du som bestemmer. Stem Venstre, og det skal ikke være forgjeves.

Hilsen
Daniel Heggelid-Rugaas
Leder i Telemark Unge Venstre
Nr 4 på Venstre´s fylkestingsliste
[email protected],

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**