Referat fra lokallagsmøte Halden Venstre, Halden rådhus 15. august mai 2007 1900-2100

Lokallagsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede: Geir Helge, Roar, Pål, Jan Magne, Tone og Eirin
Referent: Eirin

Sak nr. 01
Konstituering av møtet. Kommentarer til innkalling, dagsorden og forretningsorden.
Møtet ble konstituert

Sak nr. 02
Styresak: Referat fra forrige møte 20. juni og møte 23. mai
Referat fra møtet 20. mai og 23. juni ble godkjent

Sak nr. 03
Styresak: Økonomi.
Inntekter: 700 kroner fra Venstres hovedorganisasjon og kroner 3383,83 fra fylkesmannen. Saldo er kroner 6439.-

Sak nr. 04
Styresak: Brosjyre.
Vedtak Styret godkjenner bestilling av 12 000 brosjyrer til kostnad 3 600,- kr. Enstemmig vedtatt

Sak nr. 05
Styresak: Valgkampmateriell fra VHO.
Vedtak: Styret godkjenner bestilling av parasoll, ballonger, plakater, prinsipprogram, flagg og klistremerker for til sammen 1050,- kr. Enstemmig vedtatt

Sak nr 06.
Styresak: Valgkampkonto.
Vedtak: Styret gir leder fullmakt til å disponere inntil 1500,- kr til dekning av løpende utgifter under valgkampen. Faktisk forbruk rapporteres i første styremøte etter kommunevalget. Enstemmig vedtatt

Sak nr. 07
Valgkamp: Sykehusaksjonen. Hvem stiller på møtet 230807?
Roar stiller på møtet med Geir Helge som reserve

Sak nr. 08
Valgkamp: Hjemmesidene våre. Hvordan bruker vi disse i valgkampen?
Michael legger ut portrettene våre, samt resten av brosjyren.
Innlegg og eventuelle leserinnlegg legges ut fortløpende.

Sak nr. 09
Valgkamp: Valgkamparbeid. Stand, Distribusjon av materiell, andre tiltak?
Stand hver lørdag fra ca. 09.30 — 14.00 fra nå og frem til siste lørdag før valget.
2 av de 3 øverste kandidatene bør stille hver lørdag, ellers er det viktig at så mange som kan møter opp
Roar og Geir Helge rigger standen.

Stand lørdag 18.08
Tone tar med muffins
Eirin ordner med kaffe
Geir Helge kjøper inn pappkrus og mineralvann mm

Roar besvarer spørsmål på NRK Østfold om miljø

Distribusjon av materiell
Vi har lite penger, men Roar sjekker hva det koster med distribusjon gjennom HA.
Muligheter for tilskudd fra privat personer?
Vi møtes på Rådhuset tirsdag 21.08. 07 klokken 18.30, for å pakke brosjyrer, og lister, samt eventuelt å fordele ruter oss i mellom

Sak nr. 10
Valgkamp: Saker.
Saker som ble diskutert var Miljø, Norske Skog, Visjon og kultur i Halden.
Det er viktig at vi opptrer ryddig og høflig i valgkampen.

Sak nr. 11
Valgkamp: Medieplan
Geir Helge har skrevet sin hjertesak i Halden Dagblad. Publisert 7 aug.
Tone og Roar skriver om hjertesaker i Halden dagblad (miljø)
Roar skal intervjues av Halden Arbeiderblad
Halden nærradio. Roar og Tone deltar
Geir Helge har åpnet blogg på Halden Dagblad
Avisene kontaktes når vi har konkrete media innspill

Sak nr. 12
Eventuelt.
Valgkampdebatt Tista senteret lørdag 8. september. Tone og Geir Helge møter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**