Uverdig situasjon på Sigdalsheimen

– Venstre mener at kommunen til enhver tid må ha et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. Vi kan ikke tenke bedriftsøkonomisk om en offentlig basis-tjeneste. Når det nå er 14 personer på 7 enerom er det uverdig, sier Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Kapasiteten på Sigdalsheimen må være så stor at det av og til også vil være ledige plasser der, og Venstre har programfestet at kommunen til enhver tid skal ha et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, sier varaordfører Runolv Stegane.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Han er overrasket av at det nå kommer fram at det er stort overbelegg på Sigdalsheimen. I følge ansatte som har tatt kontakt med meg, er det nå 7 sykehjemsrom der to personer må dele rommet. I tillegg har Sigdalsheimen lange ventelister, forteller Stegane.

Rådmann Kjell Tore Finnerud mener at det vil bli ledig plass om noen år og baserer seg på framskrevet statistikk.
– Da er positivt at ansatte tar direkte kontakt med politisk nivå og sier fra om situasjonen som også påvirker de ansattes arbeidsforhold på en negativ måte. Uavhengig av statistikk, må vi som folkevalgte forholde oss til- og justere for- virkeligheten. Vi må derfor umiddelbart sette i gang tiltak for å utvide kapasiteten, f.eks. ved at det skaffes alternative kontorer til helse- og sosialkontoret, og at det dermed kan frigjøres areal, sier Stegane.

Stegane varsler også at han vil ta dette opp i formannskapsmøtet i neste uke. – Vi kan ikke vente til budsjettbehandlinga i høst. Men dersom det i tillegg også er aktuelt å vurdere å utvide Sigdalsheimen, er dette selvsagt en sak det nye kommunestyret må ta stilling til, sier Venstres offensive ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**