Engelandsodden – en perle

Gjøvik Venstre vil gi de siste strandarealene langs Mjøsa til byens innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Inneværende periode har vi fått gjennomslag for en strandsoneplan fra Bråstadvika i nord til Våstad i sør. Flertallet har imidlertid ikke prioritert tiltakene i planen, dessverre. Det står mye ugjort langs Engelandsodden. Har du tips og ideer til hva som bør gjøres, så ta gjerne kontakt på [email protected]

Gjøvik Venstre vil bl.a. ruste opp strandsona langs Engelandsodden (fra Skibladnerhuset til Bråstadvika) med bedre gangvei og ruste opp friområdet på Engelandsodden. For å kunne gjøre dette, vil vi sette av 2 millioner kroner hvert år i et Strandsonefond. Vi vil også at Gjøvik kommune nå tar initiativ overfor Statens vegvesen og får de med på laget, slik de har lovet etter utbyggingen av Rv. 4 langs Mjøsstranda. Nå kan vi ikke lengre skylde på hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**