Program 2007-2011: KOMMUNAL ÅPENHET OG INFORMASJON

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommunen skal være et service-organ for bygdas befolkning. Venstre har gjennom 20 år kjempet for å en mest mulig åpen kommune for å gi deg mulighet for innflytelse.

TALERØR FOR INNBYGGERNE
Venstres representanter garanterer å lytte til innspill vi får fra innbyggerne, og vil ta opp aktuelle saker og spørsmål til debatt.

ÅPEN TALERSTOL/GI FOLK SVAR
Etter forslag fra Venstre er det innført “Åpen Talerstol” i kommunestyret. Ordninga er for lite kjent. Det vil Venstre gjøre noe med. For Venstre er det også et krav at alle som henvender seg til kommunen får et foreløpig svar innen sju dager.

VALG AV ORDFØRER
Kommunestyret sa nei til direkte valg av ordfører. Det er derfor kommunestyrets flertall, i et samarbeid mellom flere partier, som avgjør ordførervalget. Venstre stiller egen ordførerkandidat, og jo større du gjør Venstre, desto større er muligheten for at Venstre får ordføreren etter valget. Vi ber derfor om tillit for det arbeidet Venstres varaordfører og kommunestyregruppa har utført i perioden.
Venstre vil på nytt gå inn for at velgerne får velge ordføreren, uavhengig av hvilket parti han/hun representerer og uavhengig av resultatet ved årets ordførervalg.

VENSTRE MED EGEN NYHETSTJENESTE
Venstre tilbyr informasjon om vår aktivitet med nesten daglige nyheter på Internett: https://www.venstre.no/buskerud/sigdal Send meldinger og spørsmål, eller ring oss!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**