Program 2007-2011: SKOLE OG UTDANNING — BARNEHAGER – SFO

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skolene i Eggedal og på Nerstad samt Sigdal ungdomsskole må rustes opp og bygges om. Bygningsmasse og innhold henger sammen. Gjennom 20 år har Venstre vært en pådriver for å gi elevene i Sigdalsskolen best mulig tilbud. Det vil vi fortsette med og sørge for oppfølging av “Kunnskapsløftet”. Alle skoleaktiviteter skal være gratis, og kommunen må sette av penger som dekker skoleturer og andre felles aktiviteter.

GOD SKOLE – TYDELIG LEDELSE – KOMPETANSEHEVING
Venstre vil fokusere på skolen som arbeidsplass. Rektorene skal ha et ansvar for at den enkelte skoles lærestab er gode forbilder, rollemodeller og fagpersoner for barn og unge. Venstre vil at Sigdal kommune skal søke staten om å få i gang et prøveprosjekt med å gi undervisningspersonalet et kompetanseår, f.eks. hvert sjuende år.

ELEVBEDRIFTER
Det er viktig å utdanne arbeidsskapere, ikke bare arbeidstakere. Elevene må få kjennskap til hva som kreves for å starte og drive bedrifter. Det må derfor være et mål at alle skoler og helst alle klassetrinn starter elevbedrifter, f.eks. gjennom prosjektet “Ungt entreprenørskap”.

PC TIL ALLE ELEVER
Venstre vil ha en omfattende satsing på data i skolen. Alle elever skal sikres tilgang til PC og Internett, slik at hele klasser/størregrupper kan bruke PC samtidig. Etter forslag fra Venstre skal Sigdal nå satse på en digital læringsplattform. Da er det viktig at nødvendig datautstyr er på plass.

SFO
Venstre støtter den utvidede skolefritidsordningen i Sigdal kommune. Ettersom det er et stadig økende behov for en skolefritidsordning for yngre skolebarn, vil Venstre opprettholde dialogen med Sigdal kommunale foreldreutvalg for å sikre at skolefritidsordningen evalueres med jevne mellomrom, og at den er i tråd med foresattes ønsker og behov.

SATS PÅ OG STØTT OPP OM BARNEHAGENE!
Venstre setter stor pris på dugnadsarbeidet svært mange foreldre gjør for å opprettholde drifta i barnehagene. Kommunen må fortsatt yte nødvendig driftstilskudd. Vi må ha et mål om full barnehagedekning, og mer fleksible åpningstider må utredes slik at innbyggere som jobber skift, kan benytte seg av barnehagetilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**