Tar opp Sigdalsheimen i formannskapet

Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane setter trykk på saken om for liten kapasitet på Sigdalsheimen. I brev til ordfører og rådmann ber han om at formannskapet får en redegjørelse i møte 30. august. -Kommunen må til enhver tid ha et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, skriver Stegane i brevet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Problemene med for liten plass på Sigdalsheimem og det faktum at det bor 14 personer på 7 av romma blir nå sak i formannskapet.

Stegane sa allerede mandag at det må tas initiativ for å rydde opp i en uverdig situasjon.

Til Sigdal kommune
v/ordfører Knut Tore Eidal
Kopi: rådmannen

Situasjonen på Sigdalsheimen
Det har blitt kjent, bl.a. gjennom oppslag i media, at det nå er en uholdbar situasjon på Sigdalsheimen når det gjelder romsituasjonen på sykehjemsavdelinga.

Venstre mener at kommunen til enhver tid må ha et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. Vi kan ikke tenke bedriftsøkonomisk om en offentlig basis-tjeneste. Kapasiten på Sigdalsheimen må være så stor at det av og til også vil være ledig kapasitet der.

Jeg har fått opplyst at det på hele sju rom bor to personer på rommene. Da må det handles umiddelbart. Det er uverdig at eldre, syke mennensker ikke får enerom når de ønsker det.

Det kommer også fram at kapasiteten har vært for liten helt siden ombygginga. Dette har ikke vært kjent for oss politikere. Vi må straks sette i gang tiltak for å utvide kapasiteten, f.eks. ved at det skaffes alternative kontorer til helse- og sosialkontoret, og at det dermed kan frigjøres areal. Dette kan ikke vente til høstens budsjettbehandling. Skulle det i tillegg bli aktuelt å utvide Sigdalsheimen, er dette selvsagt en sak det nye kommunestyret må ta stilling til.

Jeg ber om at formannskapet får en redegjørelse om situasjonen i møte 30. august.

Runolv Stegane
gruppeleder Venstre/varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**