Venstre vil ha klare miljøkrav i alle offentlige anbud

Arendal Venstre krever at Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kommune og flere nabokommuner setter miljøkrav som viktigste element i sin felles innkjøpspolitikk og anbudsrunder. Der stivbeinte EU/EØS-regler ikke tillater direkte miljøkrav, vil Venstre at miljøkrava blir pakka inn på en slik måte at det likevel er den langsiktige miljøtenkinga som bestemmer hvem som får anbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jan Kløvstad og salgssjef Sjur Heglund i Think med kjøpekontrakten til Think (elbil)

Foto: Venstre

Der det finnes produkter med svanemerket eller Fairtrade-godkjenning, skal det settes krav om slik sertifisering. Ved bilkjøp og leasingavtaler for bil skal laveste CO2-utslipp være et av de avgjørende krava. Ingen papirleverandør som ikke er miljøsertifisert skal kunne levere til offentlige kontorer, og det skal settes klare krav til forsvarlig gjenvinning av utrangerte varer som PC-er, kopimaskiner, møbler osv.

Ved å sette klare miljøkrav kan det offentlige gå foran og gjøre det lønnsomt både for produsenter og forbrukere å velge miljøvennlige løsninger. Et godt eksempel er Stockholm, der Venstres søsterparti Folkpartiet leder an i miljøkampen. I Stockholm er det den leverandøren som kan bevise det laveste CO2-utslippet som får leveransen av flere tusen biler i heimehjelpstjenesten.

Arendal Venstre støtter opp om den nylig vedtatte klima- og energiplanen i Arendal kommune, og minner om Venstres forslag i bystyret om å revurdere og forsterke planen løpende for å velge de mest langsiktige og miljøvennlige løsningene i alle sammenhenger,

Jan Kløvstad
førstekandidat for Arendal Venstre

På bildet Jan Kløvstad og salgsjef Sjur Heglund i Think, med kontrakten for kjøp av miljøvennlig elektrisk bil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**