GRENSELØST UNGDOMSKORT

Det har i dag vært pressekonferanse på Hønefoss hvor Unge Venstre og Venstre i Akershus og Buskerud vil arbeide for at ungdomskortet som gjelder kollektivreiser skal gjøres uavhengig av fylkesgrensen. I dag må ungdom som krysser grensen mellom Akershus og Buskerud løse billett ved fylkesgrensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ringerike Venstre Grenseløst miljøkort

Foto: Roar Olsen

– For oss unge som er opptatt av miljø og ønsker å reise mest mulig kollektivt, er det viktig at det er enklest mulig å kjøre buss og tog, sier Monica Sik Holm, som er ungdomskandidat for Ringerike Venstre ved kommunestyrevalget. – Det ville vært fint om vi kunne bruke ett kort eller brikke som kan gjelde overalt, uavhengig av om vi kjører buss, trikk, bane eller tog. Jeg vet at mange ungdommer er helt enig med meg i dette. I dag gjelder ungdomskortet mitt bare til fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud ved Sollihøgda, derfra må jeg kjøpe billett videre, sier Monica Sik Holm som håper dette initiativet vil lette og øke kollektivbruken.

– Dette er et initiatiativ fra Unge Venstre som jeg støtter fullt ut, sier Borghild Tenden (V), nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Systemet er for komplisert i dag og det er for lite samarbeid mellom kollektivselskaper. Jeg bor selv i Bærum og har forståelse for at ungdommen synes det er underlig at for eksempel Sollihøgda er en "grensestasjon" for ungdomskortet. Vi i Venstre ønsker å gjøre det enklere for ungdom å kjøre kollektivt, dette er en viktig sak for Venstre og det er god miljøpolitikk. Flere kollektivreisende vil også bidra til at kollektivtilbudet kan bygges ytterligere ut, sier Borghild Tenden.

– Jeg vil derfor følge opp det såkalte SKØ-samarbeidet som blant annet skal gi et felles billett- og takstsystem for kollektivreisende i det sentrale Østlandsområdet. Initiativet til SKØ ble tatt av forrige regjerings samferdselsminister Torhild Skogsholm (V). SKØ skulle opprinnelig omfatte Oslo, Akershus og visse deler av Østfold og Buskerud. Jeg ser for meg at dette samarbeidet kan utvides — i første omgang – til større deler av Østlandet.

Det er viktig å gjøre det enklere å reise kollektivt og derfor er Lars Sponheims forslag om en brikke for kollektivreisende meget interessant. Venstre vil se nærmere på hvordan dette praktisk kan utvikles til et universalsystem for kollektivreisende, sier hun.

Les mer på Ringerikes blads nettavis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**