Motorcrossbane (pressemelding)

Vi går i mot at det etableres motorcrossbane i Heggenåsen, sier leder i Modum Venstre, Erik Hørluck Berg, som også er partiets førstekandidat, etter det jeg vet er vi eneste parti som har programfestet dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Når det er så stor lokal motstand er det galskap å ekspropriere areal til en slik bane. Staten gjennom opplysningsvesenets fond som eier arealet viser ansvar når de sier nei til frivillig avståelse av arealet. Ikke bare må arealet til banen eksproprieres, det må også lages vei til området. Det må derfor også eksproprieres areal til veien, siden det ikke er sikkert at grunneieren der veien må gå vil gi veirett inn til området.

Det er flere hensyn som teller ved etablering av en motorcrossbane, men hensynet til miljøet og de som bor i kommunen må telle mest.
Løsningen ligger kanskje i samarbeid med en av nabo kommunene. Det kan godt tenkes det ikke er mulig å finne et egnet sted i Modum. Dette er uansett en aktivitet som krever at utstyret blir lastet på henger og kjørt til en bane. Om det tar noen minutter til kan ikke bety noe. Det viktigste er at aktiviteten er til minst mulig sjenanse for miljøet og mennesker.

For ytterligere opplysninger kontakt Erik Hørluck Berg tlf 95 13 17 61

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**