Sola Venstres liste ved kommunevalget

Her finner du Sola Venstres liste ved kommunevalget. De fire første er forhåndskummulerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


SOLA VENSTRE
Liste til kommunevalget 2007

1 Nora Augusta Nilsen 1960 avdelingsleder Tananger
2 Sangeeta Dhawan 1962 ped.psyk rådgiver Skadberg
3 Olaf Arild Sandbæk 1946 drosjeeier Tananger
4 Svein Skeie 1959 overlege Røyneberg

5 Nina Fjelde Nilsen 1963 barnevernspedagog Tananger
6 Tarald Gjerde 1970 avdelingsleder Joa
7 Valter Rørheim 1936 HMS koordinator Røyneberg
8 Inger Flatekvål Lea 1958 logoped Tananger
9 Einar Bjelland 1944 regionsjef Tananger
10 Bjørnar Nilsen 1981 butikksjef Sola
11 Eli Aspen 1960 spesialkonsulent Røyneberg
12 Gro Hjortland Bjelland 1945 sekretær Tananger
13 Raman Dhawan 1956 overlege Skadberg
14 Olav Johan Foldøy 1947 dataingeniør Tananger
15 Frank Gregersen 1952 sivilingeniør Tananger
16 Hildegunn Hare 1960 student Tananger
17 Alf Håkon Haugland 1968 siviløkonom Skadberg
18 Christian Hoshovde 1988 student Tananger
19 Elisabeth Joensen 1972 ass.butikksjef Tananger
20 Ann Helen Lea 1983 student Tananger
21 Emma Manin 1955 klinikkdirektør Røyneberg
22 Jan Ove Moen 1959 pilot Tananger
23 Magnar Mæland 1959 regnskapsfører Tananger
24 Ådne Mæland 1929 pensjonist Tananger
25 Aslaug Neteland 1963 barnevernspedagog Røyneberg
26 Christian Nilsen 1985 student Tananger
27 Nils Norheim 1952 bademester Joa
28 Brit Oftedal 1952 lærer Håland
29 Tone Madland Skeie 1959 overlege Røyneberg
30 Eivinn Thu 1955 skoleleder Tananger
31 Kari Vevatne 1952 1.amanuensis Joa
32 Otto Vevatne 1950 psykolog Joa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**