Venstres valgkampåpning

Til flott musikk og i deilig sommervær åpnet Eigersund Venstre valgkampen den 18.08. Venstres ordførerkandidat Tor-Inge Rake åpnet med en appell til de tallrike tilhørerne,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tor-Inge holder tale

Foto: Øyvind Misje

Budskapet fra Rake var at Venstre hadde fått gjort den ene av sine to hovedoppgaver fra valget som gikk. Kommunens økonomi har bedret seg, noe som merkes spesielt i skolen, i det kommunale helsevesenet og inne frivillige lag og organisasjoner. På miljøsiden har Venstre har jobbet for mer ressurser til parker og kommunale lekeplasser og turstier i kommunen. Den andre oppgaven i sist periode som vi ikke hat lykkes med var å tydliggjøre skillet mellom politisk og administrativ ledelse.

Rake sa:”I sist periode hadde vi en ordfører (Marit Myklebust )som også opptrådde som rådmann, i denne perioden har vi hatt en rådmann som har kunnet opptre som ordfører – ingen av delene er slik jeg vil det skal være og aller minst det siste. Ordførerjobben er kun for de VIL gjøre noe i Eigersund og kan ikke være en rettrettstilling for politikere som har gjort en innsats over år. Det krever en tilgjengelig og offensiv ordfører som TØR ta styring og sette politiske saker på dagsorden og ikke overlate alt til andre – til det er jobben for viktig.

I appelen sin tok ordførerkandidaten opp noen av Eigersund Venstres viktigste saker – Eigersundskolen skal bli den beste i Rogaland, vi må prioritere mer til de som trenger det og ikke smøre et tynt lag ut til alle, Eigersund må lage en forpliktende miljøplan for kommunen der også havn og kystnære områder inngår, og vi må lage en politisk struktur som gjør at flere kan engasjere seg og være med på å styre kommunen der kultyrstyret må tilbake for å ivareta denne viktige jobben.

Pål Mathisen Rake spilte før og etter appelen og var med på å sette en flott ramme rundt arangementet.

Pål Rake musikalsk innslag valgkampåpning

Foto: Øyvind Misje

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**