Ei trivelig bygd vil alle ha

Ei trivelig bygd det vil alle ha,
Gammel og ung synes det er bra.

Men hvordan skal vi nå få det til?
Det er lett å ønske og si hva en vil,
Men verre er det å ta i et tak,
Og å rette seg opp, stå med ryggen rak,
når resultatet skal vises fram.
Da hender det fort, den blir ganske tam
som kom med de feiteste løftene først,
Ikke alltid har han resultat som er størst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Men hva vil Venstre-folk foreta seg?
Hva skaper god trivsel for deg og for meg?
En liten sak skal bli første punkt:
Lett å få gjennomført, slett ikke tungt:
Kampanje mot søppel på gater og veier.
Beplantning og blomster blir sett som en seier!
Mange foreldre er redd for å sende
Sitt barn på skolen, for det kan hende
trafikken er stor, og ungen er liten.
Mamma og pappa blir ganske sliten.
De tenker på småen på skolevei,
Ulykker hender, å nei, å nei!
Gang/sykkelveier det vil vi ha!
Penger til det blir vi nødt til å ta
fra mange offentlige budsjetter og kasser
Men når en ikke i penger vasser
Det kan være vansk’lig å få det til
Men jeg vet at vi i Venstre vil
Forsøke å finne penger til dette.
Vi samarbeider og vil ikke trette
med andre partier om saker som kommer
og kanskje vi velger å fire no’n tommer
hvis det kan bli til det beste for saken.
Vi er alle nødt til dele på kaken.

En bygd som er grønn, vil vi gjerne ha.
Natur er noe vi syns er bra.
Strandsonen skal ikke bygges ned.
Nei, den skal sann’lig være i fred.
Slik at alle som ønsker, kan ta seg en tur
fra sitt trange og stengende bur.
Bading og strandliv for store og små
Ja, det må vi gjøre at alle kan få.

Holm er en del av kommunen vår.
Holm er vi nødt til å gjøre no for.
Den gamle skolen er boltet og stengt.
Kloakksystem har folk lenge trengt.
Ikke alle Holm-hus har sikkert vann.
Vi vet at vannet ikke alltid kan
brukes av folk når tørke slår til.
Det er slett ikke rart at noen vil
anklage kommunen for at Holm er forsømt.
De synes at grenda er helt bortglømt.

Idrett, kultur skaper trivsel for mange.
Noen er derfor blitt ganske bange
for at kulturtiltak skal tape i kampen
når det strides om kroner, sånn helt på tampen.
En folkebevegelse idretten er
Automatkroner tapes, mankoen er svær.
De som styrer kommunen må huske på
at klubbene, de har slett ikke rå’
til å drifte sitt anlegg helt alene.
Derfor tror jeg de blir nødt til å lene
seg på kommunen i ny og ne.
Dette bør alle reelt nok se.

Om skole er trivsel? For noen så.
Hvis alle skal trives, må lærerne få
respekt, og de fleste vil lære litt mer,
men mange av oss også motsatt vei ser.
Læreren må vise respekt for eleven,
ungene trivs ei i angst og beven.
Formen til unger bør være bra,
Kroppsøving trengs nok hver eneste da’.

Hjerter må banke og lunger må puste,
men hvis hjerte og lunger tar til å ruste
på grunn av sykdom og alder og skade
må også kommunen batteriene lade
slik at tilbud til Sandefolk holdes ved lag.
De som steller med gamle må kunne sitt fag.
Tilbud om kurs må de derfor få
Det må også alltid finnes en rå’
slik at alle som trenger det, kan få pleie
på sykehjem. Det må vi også greie.

Venstre vil prøve å bidra til at
vi sammen, kommune og folk, tar fatt
på å skape ei bygd som er trivelig og grønn,
det synes vi er en tanke så skjønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**