En skole for kunnskap og like muligheter

Skole er et hett tema for tiden. Dessverre handler de fleste innlegg om hvor skolen skal ligge og hvilken farge den skal ha. Hva som gjør en god skole er det som er det viktigste, skriver Lars Gunnar Marken i et debattinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skole

Foto: Luth

Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere. Derfor bør vi satse på lærerne ved å systematisert oppgradere kunnskapen og motivasjonen deres. Venstre vil foreslå å innføre et kompetanseår, der lærerne kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke fra 6 måneder til ett år. Dette kan være hvert 7 til 9 ende år, og vil gi en større faglig trygghet for lærerne, og det kan være greit for foreldrene å vite at lærerne ikke går ut på dato.
Skolebygg er selvsagt viktig, men en bygning gjør ikke en god skole. Elevene skal kunne boltre seg i gode lokaler, men læring foregår ikke bare bak en pult. Vi vil ha elevene ut av klasserommet, ut i naturen, ut på ekskursjoner, ut i kulturopplevelser og ut for å se fysisk det de ser bilder av i læreboka. Det er lettere å lære om grisen når man ser den, lukter den og får ta på den, enn ved å høre på læreren og se på et bilde i klasserommet.
GSPR, eller "Gården Som Pedagogisk Ressurs" er et viktig tilbud skolene i Verdal skal få kunne benytte seg av. Det kreves at en lærer og en gårdbruker går sammen og utvikler et pedagogisk opplegg. Venstre kommer til å følge opp dette til alle skolene har tilknytning til minst ett gårdsbruk. Elevene fortjener en så god skole som mulig!
Men uten mat og drikke duger heltene ikke. Derfor må vi også utvide tilbudet om gratis skolefrokost på ungdomsskolene. Frokost er dagens viktigste måltid, og en god frokost vil gi elevene mer energi til å lære og leke hele dagen.
At Trude Holm(SP) gir inntrykk av at det er viktigere med fine lokaler for elevene enn å øke kompetansen hos lærerne synes vi i Venstre er synd. Og at høyres Lasse Hegge skriver kun om hvordan han vil forandre den sentrale læreplanen, nærmest gjeninnføre spanskrøret og forandre lærerutdanningen synes vi er en skoledebatt på ville veier. Det er lokalvalg, og da må vi diskutere hvordan vi i Verdal skal gi våre barn et best mulig grunnlag her i livet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**