En skole for kunnskap og like muligheter

Venstre vil fortsette å ruste opp Osloskolene med minst en milliard kroner per år, slik at alle elever kan få et ordentlig arbeidsmiljø. Vi vil også innføre ordning med kompetanseår for lærere, slik at lærerne får mulighet til etter- og videreutdanning, skriver Bjørn Smestad, Anne-Karin Kjeldset og Linn Beate Kaald Thoresen i et innlegg i Lokalavisen Groruddalen 23. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Grorud skole, 25. februar 2007

Grorud skole, 25. februar 2007

Les hele innlegget:

Mandag var 69 000 elever tilbake i Osloskolen etter sommerferien. Noen kommer til nye og fine skoler, mens andre kommer tilbake til de samme, nedslitte skolene som de forlot før sommeren. Og mange kommer tilbake til lærere som ikke føler at de har tid til å oppdatere seg faglig eller å planlegge undervisningen som de skulle ønske — de er presset av skjemavelde og store elevgrupper.

Venstre vil fortsette å ruste opp Osloskolene med minst en milliard kroner per år, slik at alle elever kan få et ordentlig arbeidsmiljø. Vi vil også innføre ordning med kompetanseår for lærere, slik at lærerne får mulighet til etter- og videreutdanning. Samtidig vil vi stille sterkere krav til lærernes kompetanse i de fagene de underviser. Ikke minst vil Venstre sørge for mindre byråkrati i skolen, og fristille mer av lærernes tid til skoleutvikling, samarbeid og undervisning.

Skolene er breddfulle av kompetanse, og det er da ulogisk at så mange avgjørelser tas utenfor skolens rammer. Både elevgrunnlag, beliggenhet og lærernes kompetanseprofil tilsier at skolene velger ulike satsningsområder. Derfor vil Venstre gi skolene mer frihet.

Osloskolen har en stor utfordring i å gi elever med minoritetsbakgrunn en like solid utdannelse som andre elever. Vi trenger flere lærere med minoritetsbakgrunn, og vi trenger lærere med spesiell kompetanse på den flerkulturelle skolen. Samtidig vil vi styrke ordningen med leksehjelp. Hvis vi også får til større lærertetthet, vil lærerne kunne følge opp den enkelte elev på en bedre måte.

Osloskolen har mange flotte skolebygninger, dyktige lærere og flotte elever. Med Venstre i bystyret vil enda flere elever få et godt grunnlag for voksenlivet. Lykke til med et nytt skoleår!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**