Inspirasjon: Reagan eller Havel?

Agderposten har stilt spørsmål til de fire avisen mener har en reell mulighet til å bli ordfører i Grimstad. Svarene, som sto på trykk i Agderposten 23. august, er en studie verdt. Mens Fremskrittspartiets Terje Stalleland holder fram Terje Søviknes, Carl I. Hagen og Ronald Reagan som forbilder, foretrekker Venstres Hans Antonsen Tsjekkias eks-president Vaclav Havel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres ordførerkandidat Hans Antonsen

Her er Hans Antonsens svar:

1. Hvorfor vil du bli ordfører?
Fordi Grimstad trenger en ny ledelse og ny arbeidsform for å komme videre. Jeg vil ha bort den harde blokkdelingen i kommunestyret som skaper bitterhet og ha en mer åpen og inkluderende arbeidsform. Jeg tror jeg har noe å bidra med her.

2. (Fortsatt) eiendomsskatt?
Vi prioriterer kjerneoppgaver som skole, kultur og eldreomsorg og dessuten investeringer i framtida før vi kutter i eiendomsskatten.

3. Hva kjennetegner din kommune?
Grimstad har et mangfold som imponerer meg, med spennende brytninger mellom tradisjon og fornying. Mye av det som skjer er skapt av ildsjeler med engasjement, enten det er i næringsliv eller lag og foreninger. De skal få bedre arbeidsforhold!

4. Hva mangler Arendal som fylkeshovedstad?
Tidligere syntes jeg Arendal manglet raushet overfor Grimstad, men det er blitt bedre. Nå mangler de først og fremst en naboby i vest som satser like framtidsrettet.

5. (Fortsatt) boplikt?
Ja, i de områdene vi har det i dag.

6. Din hjertesak?
At vi skal ta klimaproblemene på alvor lokalt. Og at det kan gjøres på moderne måter som gjør Grimstad til et enda bedre sted å leve, mer næringsvennlig og mer mangfoldig. Framtida kan bli en ren fornøyelse hvis vi handler nå!

7. Ren Agder-region eller sammen med flere?
Det viktigste er å få bort den fylkesinndelingen som splitter en liten landsdel i to. Agder har særpreg nok til å være en egen region, men hvis det realistiske er Agder og Telemark, så gjerne for meg.

8. Ditt politiske forbilde?
Flere, blant annet Vaclav Havel fordi han sa at "politikk trenger ikke bare være det muliges kunst, spesielt hvis en med det mener intrigenes, de hemmelige avtalers og den pragmatiske manøvreringens kunst. Politikk kan også være det umuliges kunst, nemlig å forbedre seg selv og verden."

9. Ditt klima-bidrag?
Jeg kjører for mye bil, og prøver å bruke sykkelen mer lokalt og bussen mellom byene. Så orienterer jeg meg om varmepumper for å få gjort noe med det strømsluket av et hus vi har.

10. Hvordan vil du helst tilbringe valgnatten?
Med venner av Venstre på valgvaken vår på Haven i Grimstad. Jeg er stolt av alle som står på for Venstre i valgkampen, og jeg håper at vi kan feire at hardt arbeid har gitt et godt resultat!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**