Logisk brist fra Frp

Venstrepolitiker og ordførerkandidat i Hadsel, Arne Ivar Mikalsen sier Frps Kjell-Børge Freiberg umulig kan ha fått med seg årsaken til befolkningsøkningen i kommunen siste halvår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det bor 267 ikke-vestlige innvandrere i Hadsel i dag. 26 av disse bosatte seg her i vår. Trekker du 26 personer fra folketallet i Hadsel ser vi en fortsatt befolkningsnedgang i kommunen, sier en hoderystende Arne Ivar Mikalsen.

– Det er ingen hemmelighet at Frp ikke er særlig innvandrervennlige. Men denne motstanden blir temmelig pussig all den tid innvandringen er tvingende nødvendig både for Hadsel kommune, og for Norge forøvrig.

– Hva er det som etter ditt syn gjør innvandringen så viktig?
– Bedriftene Nordlaks og Aker Seafood er dønn avhengige av folk utenfra for å kunne opprettholde, og øke sin produksjon. Hele 23 nasjonaliteter er representert på Nordlaks alene, og bedriftene har gang på gang understreket hvor viktig disse arbeidstakerne er for dem. Også en rekke andre bedrifter trenger folk utenfra.

– Så innvandrerne i Hadsel er ingen “probemgruppe”?
– Det er klart at det er en utfordring å ta imot mennesker som kommer fra andre siden av jordkloden. Disse utfordringene klarer man imidlertid å løse i Hadsel. 80 – 90 prosent av flyktningene som er bosatt her er i full jobb. De kjøper hus og stasjonsvogn, og betaler skatt til stat og kommune.

– Flyktningeetaten i Hadsel gjør en så god jobb at kommunen blir lagt merke til. Selv jobber jeg i denne etaten, og er blitt intervjuet av Sp-avisen Nationen om disse spørsmålene. Avisen tok opp temaet integrering på lederplass. At flyktningene velger bor og trives i kommunen i stedet for å flytte til en ghetto i Oslo er spesielt. Og at Hadsel kommune profitterer på innvandringen økonomisk må ingen forsøke å så tvil om.

– Derfor mener jeg det må være på sin plass fortelle folk at Kjell-Børge Freiberg og Frp har stemt imot alle bosettingsforespørsler fra Utlendingsdirektoratet. Da blir det temmelig klamt og spesielt at han nå vil sole seg i glansen av økt folketall.

– Er du bare uening med Kjell-Børge Freiberg?
– Nei, bevares. Jeg kan ikke få sagt meg enig nok i at Hadsel må kutte i saksbehandlingstid, og at folk må få tilgang til tomter.

– Mitt viktigste poeng i denne sammenhengen er imidlertid å forklare både Kjell-Børge Freiberg og andre at kommunen trenger tilflyttere, enten de heter Ali eller Arild, avslutter Venstres ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**