Nitelva må renses og gjøres tilgkengelig

Venstre vil stille krav til rensing av Nitelva. Vi må åpne Nitelva for bading og mer friluftsliv, og etablere elvestier som skal knytte kommunene på Nedre Romerike tettere sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det utarbeides nå en tiltaksanalyse av Nitelva i et samarbeid mellom Nittedal, Skedsmo, Rælingen og Lørenskog. Tiltaksanalysen skal finne ut hvem som bidrar til utslippene, hvilket omfang utslippene har, hvilke tiltak kan settes inn til hvilken kostnad og hvor rein er det mulig å få Nitelva.

Inge Solli og Abid Q. Raja

Foto: Akershus Venstre

Tiltaksanalyse og handling
Vi vet allerede nå at tiltaksanalysen viser utslipp fra landbruk, ledningsnett, renseanlegg, spredt avløp og overflatevann fra veier og bebygde arealer. Det er nødvendig med tiltak innen alle disse områdene for å få en rein elv med badevann. Det slippes ut mye urenset kloakk i Nitelva. Vannføringen i elva er ikke stor nok til å håndtere den kloakkmengden det er snakk om, enten den er renset eller urenset. Staten må inn med betydelige midler for å rense vannet i Nitelva. Men Nittedal kommune må sette høye mål for vannkvaliteten i Nitelva, og innbyggerne må være villig til å betale noe mer i kommunale avgifter for å få dette til.

Politisk press på Nittedal
Ved å koble Nittedal til RA2 og flytte RA2 sitt utløp til Øyeren, vil mye være gjort.
I tillegg må kloakkledningsnettet rustes opp, for det er til dels store lekkasjer i det. Redusert bruk av kunstgjødsel og tiltak for å begrense tilsig av urenset overflatevann vil også bidra til å gjøre elva reinere. Venstres klimakampanje har budskapet om at framtida kan bli en ren fornøyelse, -hvis vi handler nå. Det samme gjelder for Nitelva, vi må handle nå for å redde Nitelva. Vi har ikke råd til å la være.

Rensetiltak
Akerselva har blomstret opp etter at den er gjort tilgjengelig for folk. Mange går tur på elvestiene langs elva. Nå jobbes det med en felles elvestiplan for kommunene på Nedre Romerike. Dette er et initiativ Venstre støtter, og vi vil avsette midler og søke om tippemidler til dette formålet. Jeg har gått langs Akerselva tidligere i år, og det var en stor fornøyelse. Selv om jeg bor bare et steinkast fra Nitelva, så frister det ikke med turer langs elva på grunn av det forurensede vannet og den dårlige tilgjengeligheten til områdene langs elva. Dette er det viktig for Venstre å gjøre noe med.

Av Inge Solli, listetopp Nittedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**