Økt satsing på lærerne!

Kommentar til Trude Holm Holtan, SP, sitt innlegg i Verdalingen den 18. august hvor hun synes “det er leit når Brita Kleven Thorsvik i sitt innlegg gir utrykk for at elevene ikke bryr seg om hvordan klasserommet, skolen og skolegården ser ut.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lærer

Foto: Microsoft

I mitt innlegg om skoleutbyggingen i Verdal sier jeg bl.a. "Venstre ønsker bedre lokaler for elevene både i barneskolen og ungdomsskolen på Øra". Samtidig er mitt poeng at kvaliteten på lærerne er viktigere for elevene i ettertid, enn hvordan lokalene er utformet — selv om lokalene er viktige! Dette er vi altså uenige om – og det er en ærlig sak!

Jeg registrerer videre at Trude Holm Holtan ikke vil være med å vurdere en ordning med kompetanseår for lærere. Klart at dette koster penger, men alle lærere skal selvsagt ikke kunne ha et slikt år samtidig! Poenget er at vi må satse på lærerne og gi dem muligheter for å øke sine kvalifikasjoner. Dette vil være en god investering i fremtiden. Kompetanseår er en måte å gjøre det på. Vi diskuterer gjerne også andre alternativ, men målet om å legge til rette for økt kompetanse hos lærerne står fast.

Vi er enige om, som Trude Holm Holtan skriver, at det er viktig med "økt kvalitet på lærerutdanninga, økt satsing på etter- og videreutdanning, fokus på seniorpolitikk og heving av læreryrkets status", men alt dette får vi ikke gjort noe med gjennom lokalpolitikken. Vi står gjerne sammen om tiltak kommunen kan gjøre noe med – og blir gjerne med på et konstruktivt samarbeid om det etter valget.

Brita Kleven Thorsvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**