Venstre vil ha klimahandling

FNs klimapanel har slått fast at vi allerede i dag ser alvorlige klimaendringer. Det haster å få utslippene ned. Forskningstiftelsen CICERO sier at kommunene alene kan redusere de nasjonale utslippene med 15 pst. Det eneste vi trenger er modige politikere som våger klimahandling, skriver Guro Fjellanger, 4. kandidat til Oslo bystyre, Linn Beate Kaald Thoresen og Ole-Andreas Sjømoen, 2. og 3. kandidat til Grorud bydelsutvalg i Lokalavisen Groruddalen 23. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bredbånd

Foto: Tore Rykkel

Transport og oppvarming er de store klimautfordringene i Groruddalen. Disse utfordringene kan løses, men det krever reell politisk handling i lokalpolitikken. Vi kan nemlig ikke kjøpe kvoter for å bli kvitt gammeldags oppvarming og forurensende tungtrafikk.
Venstre vil fjerne alle oljefyrer i kommunale bygg innen 2011. Nybygg må varmes opp energieffektivt med fjernvarme, vannbåren varme, jordvarme eller biobrensel.
Vi vil utvide ENØK-fondet, slik at det blir lønnsomt for folk å bytte ut gammel fyring med ny, klimavennlig varme.

Venstre satser svært offensivt på kollektivtransporten. Vi kjempet for å få 7-minuttersrutene som kommer neste år på t-banens linje 5. Vi vil også ha billigere månedskort for alle og flere gratisreiser for barn.
Venstre vil redusere noe av tungtrafikken i Groruddalen og konsekvensene av resten, blant annet med økt satsing på tog og lokk over E6. Vi vil at 50% av midlene i Oslopakke 3 skal gå til miljøtiltak.
Venstre er det eneste partiet i Grorud som jobber for full stans av driften i Huken pukk- og asfaltverk både i bydelen og i bystyret.

Venstre vil gjøre det enkelt for folk å velge å kjøre el-bil.
Vi vil ha 400 ladestasjoner for el-biler i Oslo, og Groruddalen skal ha sin solide andel av disse. Vi vil at kommunen, inkludert hjemmetjenesten, skal bytte ut sine besinbiler, med el-biler. El-biler er klimavennlige, støysvake og betyr langt mindre svevestøv.

Venstre vil ta bevisste, konkrete politiske valg for å gjøre Oslo til en ledende miljøby. Det holder ikke med kvoter, klimaregnskap og "planer". Vi våger konkrete klimahandlinger!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**