Bybanekontoret kommer

Helge Solum Larsen er storfornøyd etter møtet i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger. — Vi har fått støtte for at bybanekontoret opprettes, at det bevilges lokale midler og at det søkes om bevilgning til planlegging fra Samferdselsdepartementet.
Etter de siste uttalelsene fra samferdselsministeren er det ikke grunn til å tro at den AP-dominerte regjeringen vil gi støtte, men Solum Larsen er klar på at regionen nå skal gjøre det den kan. Han framhever at Ap og Sv i Stavanger går mot egen regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Begge regjeringspartiene Sv og Ap stemte for innstillingen i kommunalstyremøtet. Partiene bryter dermed med det regjeringens Statsråd Navarsete har sagt om finansiering av bybanen. Liv Signe Navarsete (Sp) har uttalt at Nord-Jæren må finansiere bybanen uten statlig hjelp

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Samferdselsministeren har sagt til Stavanger Aftenblad var at Rogaland må finne midlene til bybanen innenfor de midlene som allerede blir gitt til fylket over statsbudsjettet til vei- og jernbaneformål. I praksis vil det bety det at regionen må nedprioritere veier, trafikksikkerhetstiltak og vedlikehold for å ha råd til å bygge banen.

– Det er gledelig at Ap og Sv med dette igjen er en del av bybanealliansen. Regjeringspartiene har med dette forpliktet seg til å motarbeide egen statsråd. Interessant er det også at at Frp går inn for bybanekontoret. Endelig har alle partier falt på plass i forhold til å gjennomføre det viktigste samferdselspolitiske grep som finnes for Nord-Jæren. sier Solum Larsen.

Vedtaket i kommunalstyret for byutvikling:

1.Det opprettes et bybanekontor fra september 2007 og med målsetting om en bemanning innen kommende årsskifte på minimum 4 årsverk. Av disse bidrar Stavanger kommune med i størrelsesorden 1,5 årsverk.

2.I tillegg stiller de samarbeidende parter til sammen 3 årsverk til disposisjon i sine forvaltninger, senest innen utgangen av 2007. Av disse bidrar Stavanger kommune med i størrelsesorden 1 årsverk.

3.For kjøp av eksterne konsulenttjenester stiller de samarbeidende parter til sammen til disposisjon 12 millioner kroner for 2. halvdel av 2007 og fram til 1.9.2008. Av disse bidrar Stavanger kommune med inntil 4,5 mill kr, fordelt med 2 mill kr i 2007 og 2,5 mill kr i 2008.

4.Bevilgningen for 2007 dekkes i budsjettoppfølgingssak pr 01.09.07. Bevilgningen for 2008 innarbeides i økonomiplanen for perioden 2008 – 2011.

5.Det sendes søknad til Staten ved Samferdselsdepartementet om et økonomisk bidrag til plan- og utredningsarbeidet på 12 mill kr for budsjettåret 2008.

6.Lokaliseringen av bybanekontoret i den første fasen fram til høsten 2008 legges til Rogaland fylkeskommune.

Stavanger formannskap behandler saken i sitt møte 30. august

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**