Kommunen må handle grønnere!

Ulike studier viser at vi må redusere klimagassutslippene med 60-80% i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen. Heldigvis har vi tiltak som gjør det mulig å stoppe klimaendringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lavutslippsutvalgets utredning sier til og med at det ikke trenger å koste noe særlig, så lenge vi kommer i gang med en gang, og deler jobben på mange hender. Det betyr at også kommunene må bli med. Beregninger viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, med virkemidler som kommunen allerede har. Bærum kommune må selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

klimakampanjelogo

klimakampanjelogo
Foto: k

Venstre vil at Bærum kommune skal handle grønnere. Kommunen må ta et miljøvennlig innkjøpsansvar ved å kjøpe de grønne alternativene, der dette er mulig, som for eksempel biler, drivstoff, mat og en mengde andre ting. Vi tror mange ønsker flere grønne alternativ i butikkhyllene og på bensinstasjonene. Hvis kommunen som storkunde går foran og krever grønne alternativ, så betyr det også flere grønne alternativ for alle innbyggerne i kommunen.

Venstre stiller særlig krav til at kommunen blir flinkere til å kjøpe miljøvennlige biler og drivstoff. Biltrafikk er den største kilden til norske klimagassutslipp etter oljeindustrien, men likevel har vi ikke et skikkelig tilbud av klimavennlige drivstoffalternativ som biodiesel og bioetanol. Venstre krever at kommunen velger et klimavennlig drivstoffalternativ for alle sine kjøretøy. Kommunen må kreve at alle drivstofforhandlere den bruker også har et slikt alternativ på sine pumper. Med kommunen som kunde kan forhandlerne føle seg trygge på at det å investere i nye pumper vil lønne seg. Da blir også miljøalternativene tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen, og alle vil kunne velge å kjøre klimavennlig.

Venstre tror fremtiden kan bli en ren fornøyelse. Men det krever at vi handler nå. Og at vi handler grønt.

Anne Merete Andersen
2. kandidat for Venstre i Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**