Kunnskapstesten

Her er svar på kunnskapstesten fra siste side i Bærum Venstres valgavis 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Abid Q. Raja

2. Boreal betyr nordlig, beskriver den første varmeperioden etter siste istid og nordlige vetgetasjonstyper. Nemoral sone betyr temperert sone og beskriver vegetasjonssoner med varmekjære planter og trær. Finnes langs kysten i Agder og på enkelte isolerte steder i indre Oslofjord.

3. Løken gård ligger ved krysset Brynsveien og den nye Lommedalsveien. Gården har jordene nedenfor Brynsveien mot Rud/Hauger området. Venstre var det eneste partiet i planutvalget som gikk mot nedbygging av gården.

4. På Fornebu skal det bygges ca. 6000 boliger frem til 2020.

5. Fremskrittspartiet og Høyre har sammen styrt økonomien i Bærum de siste 4 årene.

6. Årskullene varierer noe, men ligger stort sett på et sted mellom 1400 og 1500 elever.

7. Tor Olav Steine er leder i Bærum Venstre og 4.kandidat ved fylkestingsvalget. (Det er fylket som styrer med offentlige kommunikasjoner). Han er en terrier i kampen for Oslopakke 3, økt kollektivtrafikk og innfartsparkering.

8. Rådmannen i Bærum heter Elisabeth Enger.

9. Venstre fikk 12,7% av stemmene i Bærum ved Stortingsvalget i 2005.

10. Det bor ca. 107 000 innbyggere i Bærum og det flytter mellom 6 og 7 000 inn i kommunen hvert år. Samtidig flytter mellom 5 og 6 000 ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**