Satser på skolevalget

Bodø Venstre vil bidra topptungt i skoledebattene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skolevalget i år gjennomføres første uken av september. Før dette skal det være debatter på nesten alle av fylkets videregående skole.

Lærer

Foto: Microsoft

SKOLEPOLITIKK er en av fane sakene våre og Venstre er kunnskapspartiet. Vi har alltid satset på ungdommen og framtiden – og det fortsetter vi med i årets skolevalg.

Fra sentralt hold stiller Unge Venstres leder Lars-Henrik Michelsen for å delta i panelet under debattene på Bodø og Bodin VGS torsdag 30/8, henholdsvis kl 09 og 13. I tillegg vil Unge Venstres leder i Bodø, Kristin Kaspersen, Bodø Venstres leder, Bjørg H. Jenssen, og listekandidattoppene Terje Cruickshank og Turid Holm stille for å svare på spørsmål fra interesserte og engasjerte ungdommer før og etter.

Ellers rundt i fylket vil Venstre være representert med topp kandidater på debattmøtene!

Nedenfor gjengir vi et brev sendt til elevråd og ansvarlige for skoledebattene i Nordland:

Gjennomføring av skoledebattene

Vi viser til brev av juni 2007, der vi forespeilet en føring for skoledebattene. Vi vil her presentere en liste over tema og problematikkområder som kan være et utgangspunkt for hva debattantene kan spørres ut om.

Siden det i år er kommune- og fylkestingsvalg, bør man legge vekt på tema/områder som kommunene og fylkeskommunene har myndighet over, og se bort fra det sentrale nivået (storting og regjering). Gjennomført politikk de siste fire årene på disse to nivåene, vil også være naturlige utgangspunkt for spørsmål.

Skole og utdanningspolitikk
– Skolesammenslåinger – gjennomførte og planlagte
– Tilbudsstrukteren – antall, hvordan og hvor ulike linjer skal legges
– Kvalitet i skolen
– PC-ordningen
– Rådgivningstjensten

Kultur og miljø
– Verneproblematikk
– Kulturtilbud
– Kulturkort
– Møteplasser for ungdom

Samferdsel og kollektivtilbud
– Rutetider
– Pris

Helse- og sosialpolitikk
– Helsesøsterordning
– Miljøtjenesten

Har dere innspill eller spørsmål til dette, ta kontakt med Eirin Horrigmoe på tlf 90580765.

Det er ønskelig at man får en konstruktiv debatt, preget av minst mulig show. Fra vår side håper vi at debattene skal være mest mulig lærerikt og nyttig for elevene.

Lykke til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**