Venstre ønsker vaktmestertjeneste for de eldre

Haugesund Venstre har i sitt program foreslått en kommunal vaktmestertjeneste for eldre hjemmeboende. Mange eldre har behov for hjelp til praktiske gjøremål i egen bolig og på egen eiendom. Marit Wikstrøm viser til at dette også ble tatt opp i TV2s valgdebatt om eldreomsorgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Marit Wikstrøm

Foto: Tore Nilsen

Haugesund Venstres Marit Wikstrøm tar til orde for at Haugesund kommune skal innføre en slik ordning. Hun peker på at det er ogå en rekke eldre hjemmeboende som er avhengig av ulike hjelpemidler for å kunne bo hjemme. Slik situasjonen er i dag er det ofte vanskelig å få tak i hjelp om disse skulle bli ødelagt eller trenge vedlikehold. En egen kommunal vaktmestertjeneste bør også kunne gi assistanse når ulike tekniske hjelpemidler blir ødelagt.

— Det er et mål at så mange av de eldre som ønsker det skal kunne bo i egen bolig, også når de har et pleiebehov. En vaktmestertjeneste vil kunne virke forebyggende i forhold til skader og uhell knyttet til alminnelig forefallende arbeid i hjemmet. Det vil gi større trygghet for dem som bor hjemme. Trygghet for egen helse er avgjørende for livskvaliteten, sier Marit Wikstrøm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**