– Venstrerepresentant begjærer innsyn

Venstres Karl Meinert Buchholdt begjærer innsyn i Levanger Næringsselskaps utarbeidelse av salgsavtale for Levanger indre havn med selskapet Havneutvikling AS. Avtalen gjelder avhendelse av områder eid av Levanger kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

– Avtalen er skrevet på en slik måte at kun festere av tomtene og selskapet Havneutvikling AS kan delta i budkonkurransen, sier Karl Meinert Buchholdt, andre mulige kjøpere får ikke mulighet til å legge inn bud på området dersom avtalen går gjennom. I tillegg har Havneutvikling AS sikret seg en klausul om at de skal få fratrekk i pris for kostnader til riving av bygg, infrastrukturkostnader, kjøp av eksterne tjenester til utvikling av området, gebyrer med mer. Avtalen kan påføre Levanger kommune milliontap, sier Buchholdt.

– Jeg er sjokkert over at Arbeiderpartiets ordfører (som også er styreleder i Levanger Næringsselskap AS) kan stemme for en slik avtale i næringsselskapets styre. Vi har et ansvar for å sikre kommunen best mulig pris, mener Buchholdt. Han avviser også at kommunen skal ta ansvar for å betale utbyggers kostnader med å utvikle området. Han har derfor begjært innsyn i Levanger Næringsselskap for å finne ut hvordan dette kunne skje.

Dersom noe skal selges må det ut i en åpen budrunde. — Jo flere som er med på å by på området, jo høyere blir prisen, samtidig må en faktisk forvente at utbygger greier å betale sine egne kostnader for å utvikle området, sier Buchholdt.

– Avtalen er av en slik karakter at det er riktig å finne ut hva som egentlig har skjedd. Det er ikke hverdagskost at Levanger kommune forsøker å gi en utbygger monopol på å kjøpe et område, samtidig som vedkommende skal ha fratrekk i pris for sine kostnader med å utvikle det, avslutter Karl Meinert Buchholdt.

Les hele saken i Adresseavisen

Les hele saken på NRK

Les innsynsbegjæringen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**