Venstres miljøpris til Agder Renovasjon

Venstres miljøpris for 2007 blir tildelt Agder renovasjon, en bedrift som har løftet seg kraftig og nå framstår som et av landets beste gjenvinningsanlegg. Selskapet satser på holdningsskapende arbeid gjennom søppelsortering og gjenbrukbutikk, omvisninger for skoler og barnehager, effektive og gode rutiner overfor oss som forbrukere, et godt arbeidsmiljø og framtidsretta miljøvernarbeid, sa fylkestingskandidat Øystein Haga da han delte ut Venstres miljøvernpris til daglig leder Anita Aanonsen Jernquist i Heftingdalen fredag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Miljøvernprisen

Foto: Odd Austarheim

På bildet ser vi fra venstre Anne Midtlien, Odd Einar Dørum, Line Øvernes Mørch, styreleder Tormod Vågsnes i Agder renovasjon, daglig leder Anita Aanonsen Jernquist, Marianne S. Lyngvi, Øystein Haga og Jan Kløvstad. Foto: Odd Austarheim.

I dag gjenvinner Agder Renovasjon over 60% av husholdningsavfallet. Det arbeides med gassbrønner på deponiet og gassen skal føres til fjernvarmeanlegget i Arendal sentrum. Agder Renovasjon fornyer seg stadig, og gjør en forbilledlig innsats for miljøet vårt.

Prisen er et kunstverk av kunstneren Ellen Lobb fra Sandøya i Tvedestrand. Førstekandidat Jan Kløvstad i Arendal takka for at fylkeslaget har valgt en bedrift i Arendal kommune, og la til at Agder Renovasjon også er en bedrift med godt arbeidsmiljø og viser integrering av innvandrere i praksis.

Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum holdt miljøappell, der han så Agder renovasjons arbeid i aktuell klimapolitisk sammenheng og la til at han aldri har sett et så ryddig, estetisk vakkert og effektivt renovasjonsanlegg.

Daglig leder Anita Aanonsen Jernquist og styreleder Tormod Vågsnes takka for utmerkelsen, og de to sammen med driftsleder Trygve Olsen ga ei grundig omvisning og orientering på anlegget i Heftingsdalen for de frammøtte Venstrekandidetane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**