Verdal som Fairtrade by

Venstre vil bidra til at Verdal kan bli en Fairtrade by, skriver andrekandidat Brita Kleven Thorsvik i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi ønsker å sette søkelyset på forholdene for fattige bønder i andre deler av verden og bidra til at de kan få levekår hvor de selv kan brødfø sine familier og sende barna sine på skole, og det lille ekstra for å kunne investere i bærekraftig utvikling.

Brita Thorsvik

Foto: Thorsvik

Fairtrade er en merkeordningen som garanterer at produkter er handlet på en slik måte at produsentene får skikkelig betaling for sine produkter, og lever og arbeider under tryggere sosiale vilkår.

Gjennom vedtak om Verdal som Fairtrade by vil kommunen forplikte seg til å jobbe aktivt med å øke kjennskapen til og forbruke av Fairtrade-merkede produkter i vårt lokalmiljø. Konseptet Fairtrade-by gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initiativ innenfor miljø og rettferdighet.

Det er frem grunnleggende kriterier som må oppfylles for å få status som Fairtrade-by:

Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen — jo større jo bedre, men det må være med en representant fra kommunen.
Kommunestyret må gjøre vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter.
Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjengelig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder.
Fairtrade-merkede produkter må benytes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.
Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen.

Vår første kandidat, Lars Gunnar Marken har sammen med Levanger Venstre, gått ut tidligere og snakket varmt om Verdal og Levanger som Fairtrade by. På Sund Folkehøgskole var det elevene som sto hardt på for at skolen skulle gå over til Max Havelaar kaffe.

Det er godt å se at ungdommene er opptatt av en mer rettferdig fordeling i verden. Det er godt å kunne heve blikket også mot forhold som på mange måter er viktigere enn mange av de sakene vi "sloss" om i en lokal valgkamp i rike Norge. Det er ikke mye en lokalpolitikker kan bidra med, men gjennom å arbeide for mer etisk handel kan vi gjøre noe.

Kom innom Venstres stand under valgkampen og smak på Max Havelaar kaffe!

Brita Kleven Thorsvik, 2. kandidat på Venstres liste i Verdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**