Ferjer/ regularitet

Det er i den senere tid kommet flere utspill om riksveiferjene bør være gratis. Dette er vel og bra, men det spørs om ikke brukerne av ferjene er mere opptatt av om disse går når de skal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det har gjennom lengre tid vært store problemer med ferjene i Meløy og Rødøy.
Dette er selvsagt et problem for alle trafikanter, men for de som er avhengig av ferjen i forbindelse med jobbpendling må dette være helt uakseptabelt.Om årsaken er dårlig vedlikehold eller gammelt og utslitt materiell vites ikke, men uansett må dette rettes på. Det er å forvente at våre politikere snarest mulig setter saken på dagsorden.

Harald Wolden

nestleder i Meløy Venstre

Ferjekaia på Forøy.

Foto: M.A.Bjørkli

Ferjekaia på Forøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**