Hvorfor ikke VENSTRE svarte på LO’s spørsmål

LO Notodden har hevdet alt fra at “VENSTRE ikke klarte” til at VENSTRE “ikke er opptatt av LO’s krav” i saken om de 21 spørsmålene stilt til partiene.
Ingenting av det LO sier medfører imidlertid riktighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette er svaret som ble gitt til LO etter deres anmodning om å besvare 21 spørsmål:

E-post
Sendt: 2. juli 2007 00:12
Til: ‘Egil Kristiansen’
Emne: RE: Minner om 21 spørsmål fra LO Notodden!

Til LO Notodden

Notodden VENSTRE har i møte onsdag 27. Juni 2007, drøftet spørsmålene som ble stilt av dere til partiene.

Vi finner at mange av spørsmålene vanskelig kan besvares isolert sett.

I eksempelvis spørsmål én ber man om ja eller nei til hvorvidt ett regelbrudd skal vurderes som grunnlag eksklusjon fra videre anbud. Det sier seg selv at slike spørsmål må stå i en kontekst hvor man ser på alvorlighetsgrad, hensikt, forsett og så videre.

Det ligger som oftest komplekse vurderinger og avveininger bak vedtak som politikere i kommunestyret har ansvaret for å foreta i fellesskapets interesse. Selv om vi kan slutte opp om mange av de prinsipielle holdningene som er tydelige i måten dere stiller spørsmålene på, gir svarene lite mening i andre spørsmål som er løsrevet fra en sammenheng.

Vi oppfordrer heller LO Notoddens enkelte medlemmer til å sette seg inn i Venstre Notoddens program og ta selvstendig stilling til om man mener Notodden Venstres kandidater er godt skikket og fortjener en stemme ved kommunevalget 2007 for å ivareta fellesskapets beste.

Med vennlig hilsen
NOTODDEN VENSTRE
v/Torgeir Fossli – leder

En oppfølgende artikkel finnes her:
https://www.venstre.no/files/telemark/notodden/aviser/telen20070822.pdf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**