Venstre løser trafikkproblemene i Søndre Nordstrand

Togtilbudet i bydel Søndre Nordstrand er ikke tilfredsstillende. Etter kl. 19 lørdager er det kun en avgang per time på lokaltoget til Ski. Det er kun i rushtiden det går avganger hvert kvarter. Togene er ofte forsinket eller innstilte. Ekspressbussene står i saktegående i kø. Busser rekker ikke togavganger pga. bilkø. Kjenner du deg igjen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En negativ fremstilling? Ja, alt er selvsagt ikke fullt så ille, men det er definitivt mulig å bedre forholdene betraktelig. Venstre i Søndre-Nordstrand har et sterkt ønske om forbedringer gjennom å styrke kollektivtilbudet. Vi ønsker å bruke gulrot fremfor pisk: det skal selvsagt ikke bli forbudt å kjøre bil, men forholdene for kollektivtrafikk skal bli så godt tilrettelagt at langt flere enn i dag vil velge kollektivtrafikk framfor privatbil.

Løsninger
Venstre vil derfor arbeide for togavganger hvert 10. minutt i rushtiden og for øvrig hvert kvarter fra stasjonene Holmlia og Hauketo. Dette tilbudet vil bli støttet av korresponderende bussruter. I tillegg vil vi gå inn for bygging av et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Dagens togdrift er ikke tilfredsstillende. Passasjerene fortjener et mer pålitelig og forutsigbart tilbud med færre innstilte avganger og færre forsinkelser. Venstre vil derfor arbeide for at Oslo Sporveier og SL overtar driften

Økt boligutbygging: På sikt vil trolig Gjersrud-Stensrud bli utbygget. Venstre er ikke prinsipielt imot denne boligbyggingen, men er svært opptatt av at infrastrukturen (les: kollektivtilbudet) må være tilrettelagt FØR boliger bygges. Uten tilfredsstillende løsninger på plass er vi sterkt imot en slik utbygging. Dagens veier og baner er allerede overbelastet. Å bygge boliger i Gjersrud-Stensrud før infrastrukturen er på plass vil ytterligere forverre trafikkproblemene i bydelen.

Venstre i Søndre-Nordstrand vil arbeide for å bygge ut kapasiteten på eksisterende E6 og reservere dette for kollektivtrafikken. Dagens ekspressbusser fungerer ikke som ekspressbusser når de står i kø sammen med biler. Vi vil derfor også arbeide for gratis parkeringsplasser for biler langs de store innfartsårene og i tillegg redusere prisene på hyppige og raske kollektivforbindelser. På denne måten blir det mulig å benytte ett felt til ekspressbusser langs E6 i rushtiden. I tillegg vil Venstre i bydelen arbeide for en bygging av ny jernbane fra Hauketo til Gjersrud-Stensrud. Disse tiltakene vil bidra til at vi sparer miljøet samt reisetid til og fra arbeid.

En forlengelse av T-bane 3 fra Mortensrud til Bjørndal er vedtatt utredet. Vi vil søke å påskynde prosessen med å realisere forlengelsen. Venstre vil dessuten forsere arbeidet med utskiftingen av gamle vogner, og arbeide for 8 avganger per time.

Venstre tør å stemme for konkrete forbedringer der andre partier diskuterer og ønsker ytterligere utredninger. En stemme til Venstre i høstens lokalvalg er en stemme til en forbedring av bydelens trafikale utfordringer.

Dette innlegget sto på trykk i Nordstrands blad torsdag 24. august. Innlegget er skrevet av Morten Langholen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**