Til innhold
Hvervenbukta i fint hver, med noen mennesker som slapper av
This photo was taken by Kjetil Ree. © 2014 Kjetil Ree, some rights reserved.

Et grønt og levende Søndre Nordstrand

Søndre Nordstrand Venstre

Søndre Nordstrand Venstre er det liberale partiet i bydelen. Vi vil verne om de mange gode kvalitetene i bydelen vår, og jobbe for gode tjenester og lokal utvikling. Hva vi vil gjøre for bydelen finner du i vårt program til bydelsvalget 2023-2027

 • Bydelenes bydel

  Søndre Nordstrand er Oslos største bydel i utstrekning, samtidig som vi ikke har et tydelig definert bydelssentrum. Vi vil knytte områdene i bydelen tettere sammen, slik at alle kan få glede av det bydelen har å by på - uansett hvor i bydelen man bor.

 • Klimavennlig bydel

  Venstre vil lage en bedre fremtid ved å ta vare på naturen og kutte utslipp. Vi vil skape en bydel som bidrar til å kutte klimagassutslipp og ta vare på og utvide bydelens grønne områder.

 • Grønne reiser

  Det må være enkelt å reise til fots, med sykkel, kollektivtransport eller ved å benytte bildelingsordninger. Vi vil ha flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere. Det skal være trygt og enkelt å komme fra sted til sted.

 • Utdanning og oppvekst

  Søndre Nordstrand skal fortsette å være en god bydel å vokse opp i. Venstre ønsker et mangfoldig barnehagetilbud med plass fra ett år. Vi vil ha en skole som tar hensyn til at elevene har ulike forutsetninger, interesser og behov.

Nyhetssaker

Flere nyheter