Det rives på Nytorget

Til tross for Venstres anbefalinger har kommunen startet rivng av verneverdige hus på Nytorget. Nytorget 11 b, et at de eldste byggene i Storhaug bydel har blitt revet. – Jeg håper i det minste at kommunen har hatt vett nok til å måle opp og registrere bygget for ettertiden, sier Venstres byutviklingspolitiker Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Nytorget 11

Foto: Frode Kleppe

Solum Larsen var selv på stedet for å registrere hvordan Stavangers kulturminner blir ødelagt. I følge Stavanger bystyres flertall skal i alt 17 bygninger rives på Nytorget. -I Stavanger har vi ett regime som synes dette er greit. Det er det ikke. Kommunen sørger selv for at forfallet går for langt. Alle bygg jeg vet om som har verneinteresse men som står i fare for å bli revet på grunn av manglende vedlikeholld er i kommunal eie. Venstre reiser spørsmål hele tiden om hvorfor vedlikeholdet av kommunale eiendommer er så dårlig. Dette huset kunne inngått som en del av en ny visjon for Nytorget. I stedet for rehabilitering får vi riving.
-Dette er eksempel på det verste i Stavangerpolitikken. Høyre finner sammen med Arbeiderpartiet og kulturminner rives.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**