Forebyggende med basseng

Innlegg til Ringerikes Blad av Olav Relling
I nærmere 50 år har unge,
middelaldrende og eldre badegjester
fra Ringeriks-distriktet
hatt glede, helse og trivsel av
folkehøgskolebassenget, men
nå trenger fasilitetene en nødvendig
oppgradering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ringerike Venstre Olav Relling

Foto: Roar Olsen

Denne opprustningen er kostnadsberegnet til 1,6 millioner kroner for at badet kan være
i drift i fem år til. Det er et lite beløp i forhold til hva det koster å skaffe distriktet et moderne
badeanlegg. I en tid med dårlig kommuneøkonomi må lokalpolitikerne stadig ta stilling til nedskjæringer. Men det vil være en lite gjennomtenkt løsning for kommunen å stenge bassenget
for publikum, fordi det utvilsomt er brukere av badet som både forebygger sykemelding, men som kanskje kommer raskere tilbake til arbeid ved å trimme der. Dessverre er mange politikere opptatt av sektortenkning i form av innsparinger i kommunen, og kan glemme at utgiftene eksempelvis kommer
igjen på trygdebudsjettet (staten) i form av utbetaling av sykepenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**