Møte om klimapolitikk

Natur og Ungdom arrangerte søndag møte om klimapolitikk på Gamle Slakthuset i Haugesund. May Britt Vihovde var Venstres deltaker i panelet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

May Britt Vihovde

Foto: Tore Nilsen

May Britt Vihovde presenterte blant annet Venstres syn på behovet for en kraftig lokal innsats for å redusere klimautslippene. Forskning viser at norske kommuner kan gjennomføre tiltak som vil redusere de norske klimagassutslippene med 15%. En lokal klimaplan vil være avgjørende for gode resultater i dette arbeidet.

Venstre har også tidligere tatt til orde for en aktiv klimapolitikk lokalt og nasjonalt. Allerede i 1989 presenterte Venstre sin første klimaplan for å redusere utslippene av CO2 og andre klimagasser. Nå ønsker Venstre en sterk nasjonal satsing på reduksjon av klimagassutslippene i Norge.

Transportsektoren står for en stor del av utslippene lokalt. Det vil derfor være svært viktig å redusere bilkjøring, særlig inn mot sentrum. Mye av den sterke økningen i biltrafikken kommer av lokal kjøring der buss kunne vært et godt alternativ. Venstre har tatt til orde for et “Park & Ride” system der reisende kan ta gratis buss fra parkeringsanlegg utenfor bykjernen og inn tl sentrum.

Dette er imidlertid bare et av mange mulige og nødvendige tiltak for at vi skal nå Haugesund Venstres mål om en reduksjon av klimautslippene med 30% innen 2015. Det er et mål som bygger på analyser fra andre kommuner som allerede har kommet godt i gang med klimaplanarbeidet.

Les referat fra møtet i Haugesunds Avis her >>

Les mer om Haugesund Venstres klimapolitikk her >

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**