TRAFIKK-KAOS VED HAGA SKOLE OM MORGENEN

Hva er det som gjør at det er et skikkelig trafikk-kaos ved Haga skole og Sande Ungdomsskole om morgenen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Barna som kommer med skolebussen, settes av oppe ved barnehagen. De går så nedover til skolene. Da må de krysse veien inn til skolene.
2. Foreldre kjører sine barn til Haga skole. De setter av barna ved skolen og så må de snu for å komme ut av området igjen. Det blir biler alle vegne.
3. Lærerne som skal til ungdomsskolen, kjører gjennom denne mølja av barn, ungdom og biler.

Sånn kan vi ikke ha det i det lange løp. Det må lages en ny, helhetlig plan for bruken av nåværende trafikkområder og parkeringsområder ved skolene i sentrum.

Fred Fredriksen
1. kandidat, Sande Venstre

Bli med i diskusjonen på:
http://www.vgb.no/26589/perma/237395

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**