Vellykket besøk på HSH

Venstres nestleder Trine Skei Grande besøkte Haugesund i dag. Der var hun blant annet en tur på Høyskolen Stord Haugesund og ble orientert om høyskolens arbeid. Sammen med Trine Skei Grande var representanter fra Haugesund Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Tore Nilsen

Foruten Trine Skei Grande deltok May Britt Vihovde, Tore Nilsen og Turid Espedal fra Venstre. Høyskolen var representert med Jan Erik Wang, Ernst Wilhelmsen og Liv Reidun Grimstvedt.

Representantene fra Høyskolen orienterte om arbeidet ved skolen. Også den framtidige lærerutdanningen ble drøftet. Lærerutdanningen er i støpeskjeen, og mye tyder på at vi vil få en fem årig utdannelse med større grad av fordypning.

Det var en interessert Trine Skei Grande som benyttet anledningen til å drøfte ulike sider ved utdanningssytemet med representantene fra høyskolen. Venstres forslag om kompetanseår for lærerne ble også diskutert, og fra Høyskolens side ble det presisert at man hadde et godt samarbeid med kommunene i distriktet med tanke på å tilpasse mulige videreutdanningsløp også for lærere.

Tore Nilsen

Foto: Iren Frøiland

Haugesund Venstres Tore Nilsen presenterte lokallagets forslag om en forsøksordning med kompetanseår for lærerne. Lokallaget ønsker å bruke 5 millioner kroner årlig på en slik forsøksordning. Dette er en fjerdedel av det totale behovet om alle lærerne i grunnskolen skal få et kompetanseår hvert sjuende år.

Haugesund Venstre ønsker et samarbeid mellom kommunene, HSH, Haugalandet skole og næringsliv og interesserte virksomheter i regionen for å prøve ut en ordning som leger og vitenskaplig ansatte på høyskoler og universiteter i dag nyter godt av.

Ernst Wilhelmsen og Jan Erik Wang fra HSH pekte på at en slik ordning vil være svært viktig dersom vi i framtida får en fem årig lærerutdanning. Framtidige kompetansekrav kan gjøre det vanskelig for lærere med en eldre utdannelse å få relevante oppgaver i skolen. Muligheter for etterutdanning og kompetanseheving er derfor svært nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**