Venstre oppnår 8,1 prosent

Målingen som er gjort for Stavanger Aftenblad viser at Venstre går fram til 8,1 prosent oppslutning.
-Dette viser i tall det vi opplever daglig. Det er stor interesse blant folk for Venstres løsninger og politikk, sier Venstres toppkandidat Per A. Thorbjørnsen. Han tror partiets potensial er enda høyre. Venstre er med dette resultatet det fjerde største partiet i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

-Dette inspirerer oss til å stå på ytterligere de siste 14 dagene, sier Thorbjørnsen som framhever at det er mye arbeid som gjenstår.
Målingen viser med all tydelighet at Venstre kommer til å prege Stavangerpolitikken i neste periode, framgangen er på 3,4 prosent fra sist kommunevalg. Venstre har også fremgang fra siste meningsmåling i juli.

Venstres toppkandidat tror målingen handler om at Venstre når fram med politikken. — Jeg tror vi når fram ved å holde fast på de viktigste lokale bymiljøsakene som bevaring av Trehusbyen, Nytorget og lang Eiganestunnel.
Helheten handler om mer, en fornuftig og forutsigbar næringspolitikk, en god sosialpolitikk, mangfoldig kulturliv, en god skole der lærerne har ressursene de trenger.

Les hele Stavanger Venstre program her >>

Alle tallene i meningsmålingen (kommunevalget 2003 i parantes): H 31,6 (27,1) – Ap 24,6 (20,1) – Frp 18,6 (21,5) – Sv 6,7 (11,6) – Venstre 8,1 (4,7) – Krf 6,4 (6,8) — Rv 2,3 (1,6) – Pp 1,0 (4,3) – Sp 0,8 (1,7)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**