Kjersti Dalen Stæhli

Leder Melhus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kjersti Dalen Stæhli

Foto: Stæhli

Kjersti (f. 1976) bor på Melhus, er gift og har to sønner. Kjersti jobber som rådgiver og
saksbehandler i Orkdal kommune. På fritiden liker hun godt å være ute i naturen, og om høsten er hun opptatt med småviltjakt. Politisk ønsker hun å være en pådriver for miljøsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**