Per Agnar Myhr

1. vara til kommunestyret for Melhus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Per Agnar Myhr

Foto: Myhr

Per Agnar er 57 år og bosatt på
Korsvegen. Til daglig driver han entreprenørfirmaet Jernbetong på Melhus. Politisk ønsker han å bidra til at Melhus kommune har en god og aktiv næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**