En tanke om læring

Å styrke skolen er en vanskelig og pengekrevende oppgave. Skoler må utvides, klasserom utbedres, skolebøker kjøpes og sist men ikke minst har man i den senere tid brukt mye penger på data og ikt.
Men er disse valgene kloke? Skal man legge mye penger i noe bør man være sikker på at man gjør det rette valget og får igjen noe for pengene man bruker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skole

Foto: Luth

Selvfølgelig er alle disse faktorene en nødvendighet innenfor dagens læring og kan fungere som en flaskehals hvis det blir for dårlig. MEN den største flaskehalsen innenfor læringstilbudet er læreren selv. Deretter kommer innemiljø, bøker og ikt. Og å investere i bedre lærere, i form av etterutdanning av lærere vil man skape et mye bedre læringsmiljø en man ville fått med enda kjappere datamaskiner og enda nøyaktigere bøker. Samtidig bør lærerhøyskolene ta pedagogikken mer på alvor. Kunsten å lære bort bør være et nåløye som kun de bedre læreremnene passerer. Gode lærere kan nemmelig gjøre at elever glemmer selv det dårligste inneklima og de tregeste internettlinjer. Å investere penger i lærere og gjøre Sande til en interessant arbeidsplass som faktisk trekker de gode lærerne vil gi stort utslag i hvor mye den enkelte elev får ut av skoledagen.

For selv om man i lengre tid har vært klar over at kvaliteten på lærere har sunket på et landsomfattende plan har man gjort rent lite for å gjøre læreryrket mer attaraktivt. Pr dags dato har flere store aviser rapportert om at man kun trenger 3 i norsk og matte for å kunne bli lærer. Dette er for svakt. Samtidig brukes enorme ressurser på "kunnskapsløftet". Dette i seg selv er ingen dårlig ide, men istedet for å feks bruke penger på bærbar pc til hver elev burde pengene fokuseres på å trekke læreren opp til et statusyrke slik det en gang var, slik at det er de beste av de beste som skolerer de kommende generasjoner og ikke Kari og Ola nordmann som hadde for dårlige karakterer til å bli lege eller ingeniør.

Martin Gran
3. kandidat – Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**