“Mange bekker små, gjør en stor å”

Klima og miljø ble satt på dagsorden av de fleste partier i starten av valgkampen. Det kan love godt for framtida — om engasjementet også holder seg etter valget!

For Venstre er klima og miljø og hensynet til en bærekraftig utvikling, en av grunnpilarene for vår politikk — hele året! Skriver Brita Kleven Thorsvik i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fossen

Foto: A.Hovstø

For å styrke kompetansen innenfor miljø vil vi fremme forslag om en egen Miljøsjef i Verdal kommune. NorFraKalk-saken viste tydelig at det er behov for å få tilbake denne stillingen for å øke kompetansen innenfor miljø. Vi ønsker også å utvide antall komiteer i kommunen slik at "Miljø, samfunn og næring" legges til en komité og "Plan og byggesaker" til en annen. (De to andre komiteene vi foreslår er: "Oppvekst og kultur" og "Helse, omsorg og rehabilitering")

En av de viktigste sakene for en Miljøsjef vil være å få på plass en lokal handlingsplan for klima og miljø, en sak som mange andre parti også går inn for. Det er bra!

Vi ønsker også endringer som innebærer at flere saker gis politisk behandling og ikke kun avgjøres av administrasjonen. Her er også NorFraKalk saken et eksempel på en sak som burde vært behandlet i kommunestyret på et langt tidigere tidspunkt. Flere saker lagt fram for politikerne vil også kunne gjøre det enda mer meningsfylt å være folkevalgt!

Vårt inntrykk er at de fleste etter hvert har fått opp øynene for de menneskeskapte klimaendringene og er opptatt av at det settes inn drastiske tiltak for å endre den negative utviklingen. Noen sier at dette ikke er lokalpolitikk og at dette ikke er noe som den enkelte kan gjøre noe med. Tvert imot! Selv om de store tiltakene må gjøres på et høyere plan er det en rekke tiltak vi som kommune kan gjøre, for eksempel legge til rette for miljøvennlig energi i kommunale bygg, næringsbygg, boligblokker og rekkehus. Kommunen kan også velge biler og maskiner som går på mer miljøvennlig drivstoff.

Hver enkelt av oss kan også bidra i det små. På Venstres valgstand kan du få "Ti gode klimaråd" som kan hjelpe deg til å bli enda mer bevisst på hva en selv kan bidra med. Som det står i et gammelt ordtak: "Mange bekker små gjør en stor å".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**