Mere makt til elevene

Innlegg til Ringerikes Blad fra Monica Sik Holm
Unge Venstre vil trekke elevene
med i utformingen av skolen,
ved å gi elevene representasjonsrett
i skolens styrer og utvalg
og ved å styrke elevrådet.
Skolenes prioriteringer av
midler til elevrådet må offentliggjøres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

RIngerike Venstre Monica Sik Holm

Foto: Roar Olsen

Elevene skal være representert ved alle viktige avgjørelser som tas av skolens styrende organer, inkludert ansettelser. Skolene må også innføre system som sikrer at elevene får delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Videregående opplæring skal være gratis, og elever skal ikke betale for skolemateriell. Unge Venstre vil ha et materiellstipend til hver elev. Stipendets størrelse skal avhenge av materiellutgiftene ved de enkelte studieretningene. Grunnstipendet bør fjernes til fordel for økt borteboerstipend og stipend til elever på skoler med skolepenger. Retten til stipend i videregående opplæring må telles i måneder i stedet for i hele skoleår, slik at elever som gjør omvalg lettere kan fullføre utdanningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**