Omkamp — organisering politiske utvalg

I Verdalingen den 25.08 argumenterer Atle Vikan (SP) for at utvalgsledere i kommunen skal ha halvstilling i kommunen — eller frikjøpes i halvstilling som det heter. Arbeidsoppgavene er så omfattende at dette angivelig er nødvendig. Inneværende år har vi hel stilling for ordfører og varaordfører/leder i plan og utviklingskomiteen i 70 % stilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

I Venstre mener vi at det er en bedre løsning å gjøre om den politiske organiseringen fra to komiteer til at det blir fire komiteer: Helse, omsorg og rehabilitering; Oppvekst og kultur/idrett; Plan og byggesaker; Miljø, samfunn og næring. En slik omlegging forutsetter at det trekkes opp klare linjer mellom de ulike utvalgene og deres ansvarsområde.

Hvorfor endre systemet:
I dag er det kommunestyremedlemmer som ikke sitter i verken formannskap (9 stk.), eller i Plan/utvikling (9 stk.) eller Driftskomite (9 stk.). Kommunestyret har 35 medlemmer. Flere i formannskapet sitter dessuten også i en komité.
En plass i bare kommunestyret vil for mange virke lite inspirerende og engasjerende da det ofte oppleves slik at sakene er ferdigdiskutert når de kommer til avgjørelse i kommunestyret.
Det vil kunne gi større engasjement for alle kommunestyremedlemmer når alle kan få plass i formannskap/komité.
Flere komiteer reduserer belastningen på de enkelte utvalgsledere og medlemmer.
Mindre belastning på hvert enkelt kommunestyremedlem gir flere mulighet til å engasjere seg politisk i tillegg til egen jobb.
Mer meningsfylte oppgaver kan bidra til at flere vil stille til valg i kommunestyret.

Vi tror det vil gagne folkestyret at flere får bidra mer aktivt som folkets ombudsmenn og kvinner. Vi er enige i at politisk arbeid skal godtgjøres, men vi tror ikke at godtgjøringen er det aller vesentligste, men at innholdet i jobben som folkevalgt oppleves meningsfylt.

– og som det heter i AP: Alle skal med!

Lars Gunnar Marken, Brita Kleven Thorsvik og Johannes Rosvold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**