Hva står Øvre Eiker Venstre for?

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi tror på den enkeltes frihet og ansvar og på gode fellesskapsløsninger basert på deltagelse og engasjement.
Øvre Eiker Venstre vil kjempe for at kommunen vår skal være et godt sted å bo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Tor Bryn.

Tor Bryn.
Foto: Roar Olsen

En kommunal drift som gir kommunen økonomisk handlingsrom må prioriteres. Vi vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati, slik at innbyggerne opplever det som åpent og inkluderende.

Venstre er åpne for samarbeid på tvers av ideologier og partigrenser, men vi er av den oppfatning at det nå er på høy tid med en ny kurs for Øvre Eiker. 1. juli 1885 ble Eiker delt. Nå, mer enn hundre år etter, er det kanskje på tide å reversere. Øvre- og Nedre- Eiker bør igjen søke å bli en kommune for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**