Venstres liste til kommunevalget i Øvre Eiker 2023

Øvre Eiker Venstre avholdt årsmøte og nominasjonsmøte 21.mars på rådhuset i Hokksund. Her ble Julie Vaage valgt som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2023.

Julie Vaage er 39 år og bor på Røkeberg i Vestfossen med sin mann og datter. Hun er opprinnelig fra Bergen og siviløkonom fra NHH av utdanning, med videreutdanning i pedagogikk. I dag jobber hun som lærer i Drammen kommune.

«Øvre Eiker trenger et parti som står opp for naturen i kommunen, og for at det skal bli enklere å velge miljø- og klimavennlige løsninger. Stortinget har tidligere vedtatt et jordvernmål etter forslag fra Venstre, og Viken fylke har også vedtatt en nullvisjon for omdisponering og nedbygging av dyrket mark, også etter forslag fra Venstre. Dette må få konsekvenser for arealpolitikken også i Øvre Eiker, og vi kommer derfor blant annet til å si ja til mer natur og dyrket mark, ja til å tilbakeføre områdene B8-B10 på Ormåsen til LNF-områder, og nei til å åpne for nye, store boligområder f.eks. på Røkeberg, Blåfjell eller i Ullernskogen», sier Vaage.

Før hun ble lærer, har Vaage også erfaring som gründer og selvstendig næringsdrivende, hvor hun blant annet jobbet med vinimport.

«Det må bli bedre vilkår i kommunen for dem som ønsker å starte noe selv og skape flere arbeidsplasser, og vi kommer til å ha et sterkt fokus på dette i den nye næringsplanen som skal lages i neste periode», sier Vaage. «I tillegg ønsker vi å bygge videre på arbeidet vårt fra inneværende periode med å sikre en god oppvekst for alle barn og unge i kommunen, med særlig fokus på å gi lærerne de ressursene og den friheten de trenger for å gjøre jobben sin i barnehagene og skolene våre. Det at jeg kjenner skolen fra innsiden, mener jeg vil være en styrke for meg i dette arbeidet», sier Vaage avslutningsvis.

Med seg på de første plassene på lista får Vaage med seg Geirr Karlsen (48) fra Røren og Kristin Werner (32) fra Ormåsen.

Øvre Eikers tre toppkandidater til kommunevalget 2023. Fra venstre: Kristin Werner, Julie Vaage og Geirr Karlsen.

«Jeg brenner for at vi skal ha et rikt kulturliv i Øvre Eiker, og at både det profesjonelle og frivillige kulturlivet skal ha best mulig vilkår. Vi har fortsatt et stort forbedringspotensial på å utvikle sentrumsområdene og stedene våre på en måte som gjør at folk faktisk ønsker å bo og oppholde seg der, og dette vil Venstre være en pådriver for i neste periode», sier Karlsen.

«Jeg ønsker å engasjere meg for at Ormåsen spesielt, men også alle de andre stedene våre, skal utvikles med et mye mer miljø- og klimabevisst fokus», sier Werner. «I flere år har det blitt bygget i et vanvittig tempo på Ormåsen, uten at kommunen har sørget for at kapasitet på barnehage, skole, gang- og sykkelvei og kollektivtilbud har fulgt med på denne utviklingen. Dette vil endre seg dersom Venstre kommer i posisjon i neste periode».

Andreas Størdal (34) som er Venstres representant i kommunestyret i dag, har tidligere informert lokallaget om at han ikke ønsket å stille til gjenvalg for neste periode. Han fortsetter dog som lokallagsleder i 2023. « Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en utrolig bra ordførerkandidat og en sterk liste med kandidater forøvrig, som jeg vet kommer til å gjøre en kjempejobb for å gjøre Øvre Eiker til en bedre kommune i framtiden», sier Størdal.

Venstrelista forøvrig har en god balanse mellom dedikerte folk av ulike kjønn, aldre og fra ulike steder i kommunen. Kandidatene på lista har ulike hjertesaker, men har til felles at de ønsker å jobbe for å gjøre Øvre Eiker til en grønn og fremtidsrettet kommune.

Den komplette lista er som følger:

Nr Navn Sted Fødselsår
1 JULIE VAAGE Vestfossen 1984
2 Geirr Karlsen Røren 1975
3 Kristin Werner Ormåsen 1990
4 Pål Bentsen Hokksund 1972
5 Sofie Stormo Røren 1988
6 Torbjørn Svendsen Hokksund 1956
7 Marit Svarverud Hokksund 1959
8 Amund Alfredsen Skotselv 1983
9 Liv Sigrid Johansen Vestfossen 1952
10 Kjell Vaage Vestfossen 1953
11 Torill Fossen Bentsen Hokksund 1972