Tenk selv!

Årets valg bør dreie seg om hvilket lokalsamfunn vi ønsker å bygge. Et valg om framtida. Et ideologisk valg.

Derfor bør du ikke la andre ta avgjørelsen for deg. Gjør jobben selv. Sjekk partienes ideologiske grunnlag. Sett deg inn i programmene deres lokalt. Følg Trond Viggo Torgersens oppfordring om å “Tenke sjæl”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er egentlig forunderlig hvor ofte mediene er opptatt av hva Siv, Jens eller Lars mener. Ingen av dem er på valg. Dette valget dreier seg om alle de lokale borgerne som stiller til valg som ombudsmenn for innbyggerne i landets fylker og kommuner. Og det dreier seg ikke om dem som personer heller, men om det de står for. Den ideologien det partiet de representerer, står for. Det er denne langsiktige linjen du som velger bør lete etter.

Særinteresser
Jeg har i denne valgkampen mottatt en rekke forespørsler fra fagforeninger og andre interessegrupper som har ønsket å vite Venstres syn på akkurat det de kjemper for. I de fleste forespørsler er jeg gjort oppmerksom på at svarene vil bli brukt i medier og andre sammenhenger for å gi råd til velgerne.

Ballbinge

Foto: Øyvind Misje

Siden politikk også er å prioritere har jeg valgt å være ærlig på Venstres ideologi og gitt de svarene som partiet kan stå for uten å love det interesseorganisasjonene ønsker å høre. Deres jobb er å kjempe for sine interesser. Min jobb som folkevalgt er å kjempe for lokalsamfunnets interesser, selv om den oppgaven tar utgangspunkt i Venstres sosialliberale ideologi.

Jeg tror at folk er i stand til å "tenke sjæl" uavhengig av hva jeg eller andre anbefaler dem. Likevel mener jeg det er viktig å trekke fram dette momentet fordi svarene på enkeltelementer i et partis politikk ikke gjengir helheten i den samme politikken. Så når interesseorganisasjoner gir sine anbefalinger, er dette selvsagt basert på hva disse organisasjonene selv kjemper for, ikke hva partiene har som mål for lokalsamfunnet.

Lokal prioritering
Tar vi utgangspunkt i hva lokalvalget er til for, er det innbyggernes mulighet for å korrigere kursen i sin kommune. Partiene selv tar utgangspunkt i sitt ideologiske grunnlaget når de utarbeider valgprogrammene. Likevel kan de vektlegge ulike ting fra valg til valg. Selv om ideologien er den samme – grunnlaget for de langsiktige målene – så vil prioriteringene variere ut fra lokale forhold.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Det kan være naturlig at en kommune som har satset mye på skole, vil prioritere omsorg høyere i neste omgang. Slike prioriteringer kan som eksempel ha sin bakgrunn i sammensettingen av befolkningen. Den kan variere over tid og dermed vil prioriteringene i lokalprogrammene variere tilsvarende. Partiene kan altså prioritere ulikt fra valg til valg selv om deres ideologi ligge fast.

Ideologi
Hva så med deg som skal velge? Jeg tror ikke du som velger endrer ideologi, men jeg tror du kan prioritere ulikt i ulike livsfaser. Akkurat som partiene kan prioritere ulikt ut fra lokalsamfunnets behov. Du bærer med deg din overbevising om hvilket lokalsamfunn du ønsker deg. Det synet er forankret i din ideologi som individ. Din grunnholdning gir deg trygghet for ditt valg.

Solstrand veiviser nær

Foto: Tore Rykkel

De aller fleste av oss vil ta ansvar for hverandre om vi selv får mulighet til å velge hvilket samfunn vi vil leve i. Det er individene lokalt som skaper våre fellesskapsløsninger fordi vi sammen finner ut hva vi har behov for å løse. For meg er Venstre det eneste partiet som, med bakgrunn i sosialliberalismen, klarer å balansere individets behov med fellesskapets løsninger.

Dermed er vi tilbake til utgangspunktet: Det er du som selv må gjøre jobben og sette deg inn i partienes lokale programmer. Du må "tenke sjæl" og bære med deg dine egne holdninger når du gjør ditt valg.

Sindre Westerlund Mork
Ordførerkandidat i Moss
1. kandidat i Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**